Email – hlásnik

email hlásnik Pre bežného návštevníka webového sídla je k dispozícií registrácia emailovej adresy na webe mesta/obce.

Následne je občan pohodlne informovaný mailom o aktuálnych  kultúrnych a športových podujatiach, prijatých VZN, uzneseniach, rôznych oznamoch, odstávke vody či výstrahách.  

Samospráva môže tak rýchlo informovať prostredníctvom hromadného mailingu zaregistrovaných občanov.

Vnútorný emailing pre členov samosprávy

Pre členov samosprávy vrámci vnútorného systému je možné využiť emailing na rozosielanie rýchlych správ:
Systém je vhodný na posielanie rýchlych správ a informácií pre poslancov, pracovníkov úradu. Umožňuje vnútorné zasielanie podkladov na zasadnutí, zápisníc a pod.

Napíšte nám

Radi sa s Vami osobne stretneme alebo Vás pozveme
na bezplatný Otvorený deň: Moderný web a komunikácia samosprávy s občanmi.
Naša práca je našim poslaním.

verify

* Tento údaj je povinný