8 rád pre web obce Príručka ZDARMA

Ak si budete dávať robiť cenovú ponuku na novú obecnú www stránku, alebo vyhlásite verejnú súťaž pozrite si 8 rád pre web obce.

Získate plnohodnotné informácie čo máte žiadať pre obecnú www stránku od dodávateľov v zmysle štandardov a zákonov SR.
Následne tieto informácie ako požiadavky s podmienkou ich dodržiavania môžete zahrnúť do zmluvy.

Obratom Vám mailom príde 8 rád ...