Špecializované školenie pre samosprávu

Ako správne vytvárať povinne zverejňované dokumenty

školenia pre obecný web

Špecializované školenie
pre klientov WEBY GROUP

Obsah školenia:

  1.  Základné pravidlá tvorby dokumentov
  2.  Správne formátovanie textu
  3.  Ako použiť netextové prvky (obrázky, grafy) v dokumente
  4.  Aké správne tvary textových súborov používať
  5.  Ukážky z praxe

Termín školenia:

» Nový termín 26.10.2023
» Predpokladaná dĺžka trvania školenia cca 2.30 hod.
» Školenie sa realizuje ONLINE formou.
» Informácie o prihlásení do ONLINE miestnosti Vám budú zaslané na základe Vašej registrácie.

Prosíme o včasné prihlásenie do online kancelárie, školenie sa bude začínať presne o 9.00 hod.

Cieľom školenia je naučiť sa tvoriť dokumenty tak, aby boli dodržané všetky štandardizované pravidlá IS VS.

Cena špecializovaného školenia je 42 Eur s DPH/osoba.
Školenia sa môžu zúčastniť max. 2 osoby za 1 subjekt
» Každú osobu je potrebné zaregistrovať osobitne.

Ako správne vytvárať povinne zverejňované dokumenty

Ako správne vytvárať povinne zverejňované dokumenty - 26.10.2023

Vyberte školenie, do ktorého chcete byť zaradený:

<< Späť