Aktualizácia systému

Aktualizácia systému WebyportálSoftvér Webyportál je vždy aktuálny v zmysle zákonov SR a podľa meniacich sa požiadaviek internetu - internetových prehliadačov,
vyhľadávača, sociálnych sietí a pod.

Aktualizáciu softvéru realizujeme podľa zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe, platného výnosu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre IS VS a na základe množstva požadovaných zmien podľa potreby.

 

Pri vydaní nových výnosov v rámci zákonov preberáme zodpovednosť za vývoj v zmysle štandardov a zákonov SR.

Sledujeme vývoj zmien v internetových prehliadačoch a iných webových nástrojoch. Následne novú funkcionalitu implementujeme do softvéru.

V rámci aktualizácie monitorujeme a ladíme výkon programu
Garantujeme minimálne 2 aktualizácie ročne v rozsahu podľa potrieb sledovaných zmien.