Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET)

Využite V Ý H O D Y automatického zverejňovania dokumentov z Vášho webu priamo na Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu (ďalej len CUET), ktoré spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o., Zvolen, ako dodávateľ webových sídiel doprogramovala pre redakčný systém Webyportál. Automatické zverejňovanie dokumentov na CUET  šetrí čas a uľahčuje prácu Vašim zamestnancom.

Povinnosť zverejňovať elektronické úradné dokumenty na CUET Vám vyplýva v zmysle § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. V praxi to znamená, že dokument, ktorý v daný deň zverejníte na Vašom webe, musíte zverejniť v daný deň aj na Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu, ktorá sa nachádza na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Prečo využiť prepojenie zverejňovania dokumentov z webu na CUET?

  • riešenie šetrí čas administrátorovi
  • administrátor nemusí uvedený dokument vkladať duplicitne, raz na web a druhý krát na CUET
  • jednoduchý prehľad a spätná kontrola zverejnených dokumentov
  • navyše získate v administrátorskej sekcii aj evidenciu zverejnenia dokumentov

Ako to funguje?

  • administrátor zverejní dokument na webe a jedným klikom odošle pridaný elektronický dokument na CUET

Výhody riešenia

  • splnenie zákonnej povinnosti
  • systém monitoruje a zaznamenáva zverejnenie dokumentu na CUET
  • archivácia logov o zverejnení dokumentu, v prípade spätného dokazovania
  • tlač potvrdenia o zverejnení
mám záujem