Špecializované moduly pre samosprávy

Redakčný systém obsahuje moduly, ktoré zohľadňujú špeciálne potreby samosprávy. K nim patria: 

 • VZN - všeobecné záväzné nariadenia s možnosťou stiahnutia
 • Zasadnutia a uznesenia rady, zastupiteľstva a komisií - členené podľa dátumu zasadania, s možnosťou pridania pozvánky, uznesení, hlasovaní, dochádzky, zápisnica - dokument na stiahnutie
 • Športové a kultúrne podujatia prepojené s kalendárom -  – automaticky sa odstraňujú po termíne konania
   
 • Ľudia – možnosť zobrazenia celého Obecného zastupiteľstva
 • Oznamy – možnosť triedenia oznamov do kategórií, možnosť časového obmedzenia zobrazovania
 • Diskusie – témy ku ktorým sa návštevníci portálu môžu vyjadriť - názor sa zobrazí priamo na stránke, alebo sa zobrazuje až potom ako ho skontroluje správca
 • Ankety, Noviny, Inštitúcie, Ponuka majetku, Archív ... podrobný zoznam všetkých modulov Webyportálu
 • Obecný hlásnik – komunikácia formou e-mailov, SMS a mobilnej aplikácie
   

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická tabuľa je miesto na webovom sídle, kde samospráva zverejňuje informácie povinného charakteru vyplývajúce zo zákona O slobodnom prístupe k informáciám 211/2000, zo Zákona o obecnom zriadení 369/1990 a iných.

Jedná sa o úradné oznamy ako napríklad všeobecné záväzné nariadenia, zápisnice, program zastupiteľsta, uznesenia ... oznámenia o uložení zásielky a pod.
Úradné oznamy, ktoré sú neaktuálne, sa chronologicky radia do archívu úradných oznamov.  

Odkaz pre starostu

 

Odkaz pre starostu je služba, ktorá sprostredkuje návštevníkovi webového sídla odoslanie rýchlej správy starostovi obce, alebo primátorovi mesta.
Po odkliku na tlačítko sa zobrazí formulár, ktorý príde priamo do mailu vedeniu samosprávy, teda starostovi alebo primátorovi.

 

Hlasová služba – hovoriaci web

Pri článkoch, oznamoch a inom obsahu je umiestnená ikona Hlasovej služby.
Po kliku na ikonu text prečíta naprogramovaný softvér.
Spolu so službou Zväčšenia písma sa tak zvýši bezbariérovosť webového sídla.
Vypočujte si, ako funguje hlasová služba na www.tahanovce.eu - po kliku na ikonu
O hlasovej službe sa dočítate aj v článku Hovoriace weby

Zväčšenie písma

Zvacsenie pisma na webom sidle


Po kliku na ikonu pre zväčšenie písma sa zväčší písmo na celom webe, alebo jeho časti.
Obsah mestského/ obecného webu je tak ľahšie čitateľný pre starších občanov .
Spolu s Hlasovou službou zvyšuje bezbariérovosť webového sídla.