Napojenie na sociálne siete

sociálne siete Sociálne siete sú ďalší marketingový kanál na šírenie informácií o dianí v meste / obci. Samospráva tak získava užívateľskú podporu a spätnú väzbu od občanov.

Na Slovensku je vo veľkej miere využívaný Facebook. Zdieľanie informácií na tejto sociálnej sieti rozširuje informovanosť občanov o realizovaných aktivitách, pripravovaných podujatiach aj o samotnom živote v obci, meste.

Ako využiť Facebook

 • Facebooková stránka obce, mesta
  Obec  mesto si môže zriadiť priamo na Facebooku stránku, kde je možné odkazovať na aktuálne informácie z webového sídla. Priamo z www stránky obce / mesta je možné sa cez ikonku prekliknúť na Facebookovú stránku.
  Občania sa môžu k jednotlivým príspevkom vyjadrovať, čím samospráva získava spätnú väzbu. Je dobré na príspevky od občanov reagovať a Facebookovú stránku pravidelne aktualizovať.
   
 • Zdieľanie informácií z webového sídla
  Návštevník webového sídla obce / mesta môže priamo konkrétnu informáciu zdieľať na svojom Facebookovom profile.
  Je možné zdielať informácie uverejnené na webe v častiach oznamy, kultúra a šport, ale aj iné podľa potreby.

Iné sociálne siete

K menej rozšíreným, ale používaným sociálnym sieťam patrí aj Twitter, Pinterest a Instagram.