Webové stránky pre mestá – referencie

Moderná webová stránka mesta: komplexná SMART komunikácia s občanmi pod jednou strechou. 
Jednoduchá administrácia, kvalitná hot-line podpora a vzdelávanie. Automatizácia zverejňovania povinných dokumentov – CUET.
Webové sídla miest v zmysle platnej legislatívy a GDPR. 

Dôveruje nám už viac ako 800 samospráv, organizácií a inštitúcií.
Budeme spoľahlivým partnerom aj pre vaše mesto.

Pozrite si ukážky našej práce.