Špecializované školenie pre samosprávy

Ako správne vytvárať povinne zverejňované dokumenty

 

Konferencia

Špecializované školenie
pre klientov WEBY GROUP

Tvorba povinne zverejňovaných dokumentov je vysoko aktuálnou témou. Ide o jednu z kľúčových oblastí, na ktorú sa zameriava monitoring prístupnosti webových sídiel MIRRI.

Na školení sa dozviete, ako predchádzať pochybeniam a vytvárať elektronické úradné dokumenty v zmysle platnej legislatívy.

 • Termín školenia: Nový termín už čoskoro
 • Trvanie: od 9:00 hod. » do 11:30 hod.
 • Forma školenia: on-line
 • Cena: 35 € bez DPH / osoba

Pre koho je školenie určené

Školenie je špeciálne navrhnuté pre:

 • osoby zodpovedné za plnenie obsahu webových sídiel obcí, miest a inštitúcií
 • a všetky osoby, ktoré vytvárajú dokumenty.

Obsah školenia

 1. Základné pravidlá tvorby dokumentov
 2. Správne formátovanie textu
 3. Používanie netextových prvkov (obrázky, grafy) v dokumente
 4. Správne tvary textových súborov, ktoré je potrebné používať
 5. Ukážky z praxe

 

4 DÔVODY, prečo prihlásiť aj Vašu samosprávu
alebo inštitúciu na školenie:

 • Zabezpečenie súladu s legislatívou
  Získate dôležité informácie o najnovších legislatívnych požiadavkách, aby Vaše dokumenty boli vytvorené správne a spĺňali aktuálne právne normy a predpisy.
   

 • Efektívna tvorba elektronického dokumentu
  Naučíte sa, ako tvoriť obsah vo Worde a Exceli s ľahkosťou a ako ich optimalizovať tak, aby ste nemali problém pri vytváraní čitateľného PDF súboru.

 

 • Predchádzanie chybám
  Dozviete sa, ako predísť najčastejším pochybeniam pri vytváraní a zverejňovaní dokumentov, čo ušetrí Váš čas a zdroje v budúcnosti.
   

 • Zvýšenie transparentnosti a prístupnosti
  Správne vytvorené a zverejnené dokumenty zvyšujú transparentnosť Vašej samosprávy alebo inštitúcie a rovnako pomáhajú aj nevidiacim, slabozrakým alebo inak hendikepovaným občanom získať potrebné informácie.

Organizačné informácie

Školenie je realizované on-line formou.
Po zakúpení vstupenky na školenie Vám budú e-mailom doručené aj podrobnejšie informácie o prihlásení sa do on-line miestnosti a o testovaní pripojenia na školenie. 

Na školenie je možné prihlásiť max. 2 osoby z jednej samosprávy / inštitúcie.

Nakoľko je aj kapacita on-line školenia obmedzená a miesta sa zvyknú rýchlo obsadiť, odporúčame zakúpiť si vstupenku na školenie čo najskôr.
* Cena vstupenky je uvedená bez DPH.

Konferencia registrácia

Vstupenka na školenie

Nový termín školenia už čoskoro.