Bezpečná prevádzka a zálohovanie
webového sídla podľa zákona

Zalohovanie a prevadzka weboveho sidla Garantujeme bezpečnú prevádzku webového sídla obce /mesta.
Webyportál je prevádzkovaný na vlastných  serveroch firmy WEBY GROUP, máme 24-hodinový dohľad nad funkčnosťou systému.

 

Bezpečná prevádzka - doména, webhosting, maily

Webové sídlo je prevádzkované na vlastnej doméne obce / mesta.
Zabezpečíme Vám registráciu domény .sk alebo .eu.
 
Realizujeme NON STOP monitoring funkčnosti a bezpečnosti vášho webového sídla.
 Súčasťou poskytovaného priestoru na serveroch - webhostingu -  je aj samoobslužné nastavenie e‐mailov vo vlastnej virtuálnej kancelárií. Samozrejmosťou sú mailové adresy na doméne obce /mesta v tvare starosta@nazovobce.sk

Zálohovanie v zmysle zákona

Pre správnu prevádzku podľa zákona Vám poskytneme zálohovanie webového sídla podľa platného výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre IS VS k zákonu č. 275/2006 Z. z.

 • Zabezpečujeme vytvorenie prevádzkovej zálohy a archivačnej zálohy najmenej raz za týždeň pre prevádzkovú zálohu, a najmenej raz za dva mesiace pre archivačnú zálohu.
   
 • Archivačná záloha sa vyhotovuje v 2 kópiách.
   
 • Zabezpečujeme vykonanie testu funkcionality dátového nosiča archivačnej zálohy a prevádzkovej zálohy.
  V prípade nefunkčnosti, najmä pri nečitateľnosti, alebo chybách pri čítaní vytvoríme opätovnú zálohu na inom dátovom nosiči
   
 • Zabezpečujeme vykonanie testu obnovy informačného systému webového sídla a údajov z prevádzkovej zálohy najmenej raz za jeden rok.