WEBY GROUP na 36. sneme ZMOSV dňoch 28. a 29. mája 2024 sme sa zúčastnili 36. Snemu ZMOS ako partner Združenia miest a obcí Slovenska. Ako každý rok, aj na tomto sneme sme boli k dispozícii samosprávam s aktuálnymi informáciami, ako efektívne riešiť webové sídla a modernú SMART komunikáciu s občanmi.

36. ročníka snemu sa zúčastnilo približne 900 zástupcov samospráv. V prezentačných priestoroch spoločnosti WEBY GROUP vzbudil opäť veľký záujem najnovší model KIOSKU ako elektronickej úradnej tabule » účastníci si osobne vyskúšali jeho funkcionality.

Ďakujeme za profesionálne zabezpečenie celého podujatia Kancelárii ZMOS.
Neopakovateľnú atmosféru si môžete priblížiť aj vďaka našej fotogalérii z podujatia: