Riešenie pre tvorbu webového sídla obce

WEBYportál predstavuje jednoduché efektívne a pružné riešenie pre webové sídla obcí a miest v zmysle zákonov SR.
Pre rýchlu a cielenú komunikáciu samosprávy s občanmi je využívaný Obecný hlásnik. Môže aj nemusí byť súčasťou webového sídla. Je možné ho využívať aj samostatne, ak obec / mesto nemá webové sídlo v systéme WEBYportál.

Moderná komunikácia samosprávy s občanmi

Systém Webyportál umožňuje modernú komunikáciu samosprávy s občanmi, podnikateľmi aj návštevníkmi.:

Ku každému a bezbariérovo

Webyportál má responzívny dizajn, ktorý umožňuje optimálne zobrazenie webu na mobilných zariadeniach.

Súčasne dizajn rešpektuje pravidlá blind friendly pre slabozrakých a nevidiacich.

Správnym nastavením sa tak stáva webové sídlo obce/mesta bezbariérové podľa zákona.
Je zabezpečené, aby aj zrakovo, sluchovo, alebo akokoľvek pohybovo znevýhodnený občan sa dokázal dostať k informáciám na webe pomocou čítacieho zariadenia, hlasovej služby, alebo s možnosťou zväčšenia písma.

Webové sídlo v zmysle zákonov
a Výnosu MF SR 55/2014 Z.z. s novelami

Redakčný systém je naprogramovaný a nastavený tak, aby pri správnom plnení spĺňal štandardy v zmysle zákonov a výnosu MF SR 55/2014 Z.z. s novelami.
Softvér umožňuje povinné zverejňovanie s prepojením na ekonomický softvér.
Je zabezpečená pravidelné zálohovanie dát v zmysle zákona.
Systém pružne reaguje na zmeny a nové požiadavky prostredníctvom pravidelnej aktualizácie.
Webyportál je možné prepojiť s projektom elektronizácie samosprávy DCOM.

Obecný hlásnik

Obecný hlásnik je nástroj pre obce a mestá na rýchlu a efektívnu komunikáciu s občanmi. Z jedného miesta dokáže administrátor obsluhovať 3 systémy: SMS hlásnik, E-mail hlásnik a Mobilnú aplikáciu.

Softvér Obecný hlásnik môže používať aj obec / mesto aj samostatne. To znamená, že nemusí mať webové sídlo robené v  systéme Webyportál. Obecný hlásnik dokáže pracovať úplne nezávisle na webovom sídle. 

Referencie a ocenenia hovoria za nás

V súčasnosti realizujeme v sytéme Webyportál viac ako 650 webových sídiel pre slovenské samosprávy a inštitúcie.
Z toho je viac ako 45 webových sídiel miest.

Pozrite si referencie webových sídiel miest a referencie obcí.
Webové sídla v systéme Webyportál sa pravidelne umiestňujú na popredných pozíciách v súťaži Zlatý Erb.

Certifikát pre redakčný systém samospráv Webyportál

Na základe Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 618/2003 Z.z. nižšie uvedeným certifikátom firma WEBY GROUP vyhlasuje, že je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom programového vybavenia nesúceho obchodné označenie Webyportál.
Certifikát na stiahnutie vo formáte .pdf (474 kB)

Napíšte nám

Radi sa s Vami osobne stretneme alebo Vás pozveme
na bezplatný Otvorený deň: Moderný web a komunikácia samosprávy s občanmi.
Naša práca je našim poslaním.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »