SMS – hlásnik pre okamžité oboznamovanie občanov samosprávou

SMS hlásnik Pre lepšiu dosažiteľnosť zaslaných informácií napríklad pri výstrahách, ohrozeniach, je možné využiť SMS hlásnik, ktorý umožní  rýchle zaslanie SMS správ databáze zaregistrovaných občanov.


SMS hlásnik je jedným z 3 komunikačných nástrojov Obecného hlásnika.
Výhodou je, že SMS správy sú jedným z najrýchlejších foriem oslovenia občanov. Mobilný telefón má väčšinou každý pri sebe a o výstrahe, ohrození je informovaný okamžite.

V systéme SMS hlásnika je možné členenie jednotlivých zaregistrovaných občanov triediť do skupín, pomáha to rýchlemu a cielenému zaslaniu informácií.

SMS hlásnik je možné využiť pre informovanie:

  • Občanov o dôležitých oznamoch, výstrahách, haváriách / odstávkach sietí – napr. podľa jednotlivých ulíc, alebo „napr. očkovanie psov“ – sms zaslana majiteľom psov.
  • Členov samosprávy napr. o zmene termínu zasadnutia, o mimoriadnych udalostiach a pod.

Viac o SMS hlásniku ako súčasti Obecného hlásnika