Novinky a informácie: webové sídla obcí a miest

WEBY GROUP na Odbornej konferencii APÚMS SR

WEBY GROUP na Odbornej konferencii APÚMS SR

Spoločnosť WEBY GROUP bola súčasťou aj jarného už 33. ročníka Odbornej konferencie APÚMS SR. Účastníkom konferencie sme prezentovali výhody našich špecializovaných riešení webových stránok pre samosprávy. Z moderných doplnkov SMART komunikácie bol najväčší záujem o prepojenie webového sídla s KIOSKom » Interaktívnou elektronickou úradnou tabuľou.
Výsledky súťaže ZlatyErb.sk 2023

Výsledky súťaže ZlatyErb.sk 2023

Aj z výsledkov jubilejného 20. ročníka prestížnej súťaže ZlatyErb.sk 2023 máme opäť radosť. Z celkového počtu 6 ocenených webových sídiel obcí až 4 obce používajú náš redakčný systém WEBYportál. Pozrite si výsledky a ocenené webové sídla ...
Jesenná konferencia o najnovších trendoch digitalizácie samospráv

Jesenná konferencia o najnovších trendoch digitalizácie samospráv

Konferencia na tému Najnovšie trendy digitalizácie a bezpečnosti v samospráve, ktorú sme zrealizovali v Banskej Bystrici a v Košiciach je úspešne za nami. Zámerom štyroch nezávislých spoločností WEBY GROUP, Osobnyudaj.sk, T-MAPY a DigiDay bolo ukázať súčasné možnosti samospráv.
Návod ako pracovať s novými štatistikami GA4

Návod ako pracovať s novými štatistikami GA4

Google Analytics (GA) je výkonný nástroj, ktorý pomáha samosprávam merať návštevnosť webového sídla. Získané údaje je možné využiť napríklad aj na dokladovanie štatistík pre prebiehajúce projekty EÚ.
Pre novú verziu štatistík GA4 sme pripravili krátke videonávody, ako sa v nich orientovať.
 

 

Ako bolo na konferencii Štandardy a elektronická komunikácia samospráv a inštitúcií

Ako bolo na konferencii Štandardy a elektronická komunikácia samospráv a inštitúcií

V dňoch 22. – 23. jún 2023, v peknom prostredí Grand hotela Permon*** sa uskutočnila Odborná konferencia pre administrátorov webových sídiel za účasti viac ako 90 samospráv a inštitúcií.
Počas 2 dní sa preberali praktické témy, s ktorými sa stretávajú pracovníci plniaci webové sídla. Odzneli  aj novinky, inovácie pre zlepšenie efektívnosti práce s webom, možnosti SMART komunikácie, aktuálny pohľad na monitoring webových sídiel a mnohé iné témy.

Moderná digitálna úradná tabuľa (kiosk) v Ivanke pri Dunaji

Moderná digitálna úradná tabuľa (kiosk) v Ivanke pri Dunaji

Obec Ivanka pri Dunaji nahradila v máji 2023  digitálna úradná tabuľa pôvodnú úradnú tabuľu pred budovou obecného úradu. Slúži na informovanie občanov o dianí v obci moderným a interaktívnym spôsobom.
Google Analytics 4: Prechod na novú verziu štatistík

Google Analytics 4: Prechod na novú verziu štatistík

Súčasná verzia Google štatistík Universal Analytics (UA) je funkčná do konca júna 2023. Od júla štatistiky už budú využívať len novú verziu Google Analytics 4 (GA4 ). Prečítajte si viac o možnostiach prechodu na nové štatistiky.
5 dôvodov, prečo nepoužívať bezplatnú Gmail adresu na pracovné a firemné účely

5 dôvodov, prečo nepoužívať bezplatnú Gmail adresu na pracovné a firemné účely

V praxi sa často stáva, že na pracovnú alebo obchodnú komunikáciu požívajú firmy a inštitúcie bezplatné, tzv. freemailové služby. Medzi najrozšírenejšie patrí u nás Gmail a tak aj oficiálne emaily neraz prichádzajú z adries typu: nazovfirmy@gmail.com alebo meno.priezvisko@gmail.com a pod.. Na príklade bezplatných Gmail adries si ukážeme riziká a nevýhody spojené s využívaním freemailových služieb na pracovné alebo firemné účely.
Výsledky súťaže ZlatyErb.sk 2022

Výsledky súťaže ZlatyErb.sk 2022

V súťaži o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky ZlatyErb.sk 2022 mali aj tento rok skvelé umiesnenie webové sídla miest a obcí, ktoré používajú náš redakčný systém WEBYportál. Pozrite si výsledky a ocenené webové sídla ...
WEBY GROUP na konferencii URBIS 2022

WEBY GROUP na konferencii URBIS 2022

V dňoch 12-13. októbra 2022 sme sa zúčastnili konferencie URBIS 2022 v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier a hotela Patria na Štrbskom plese. Na konferencii sme prezentovali výhody nášho komplexného riešenia webového sídla s prepojením na KIOSK –  Elektronickú úradnú tabuľu. Miriam Surová, obchodná riaditeľka divízie Webyportal spoločnosti WEBY GROUP s.r.o., sa vo svojej prednáške zamerala aj na problematiku automatického zverejňovania dokumentov.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »