Novinky a informácie: webové sídla obcí a miest

Nový výnos Ministerstva financií

Nový výnos Ministerstva financií

9.4. 2014

13. marca 2014 vyšiel v zbierke nový   výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy vetejnej správy.

Nahradil výnos č. 312/2010 Z. z.

Elektronické vládnutie alebo E-government

Elektronické vládnutie alebo E-government

26.11. 2013

Od začiatku novembra tohto roku platí na Slovensku zákon o E-governmente. Celý názov je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Jedná sa o výkon verejnej moci elektronicky, nejde o iné právne inštitúty, ale o ich elektronickú alternatívu.
Ako čo najvýhodnejšie softvérovo zabezpečiť počítač pre obec  [2.diel]

Ako čo najvýhodnejšie softvérovo zabezpečiť počítač pre obec [2.diel]

9. 10. 2013

V minulom článku sme rozobrali, aké minimálne softvérové vybavenie by mal počítač obsahovať. Na úrade by v žiadnom prípade nemal byť softvér  stiahnutý z pochybného zdroja. Licencia je licencia a za značku sa platí.
Ako čo najvýhodnejšie zabezpečiť softvérovo počítač pre obec (1.diel)

Ako čo najvýhodnejšie zabezpečiť softvérovo počítač pre obec (1.diel)

5. 9. 2013

Množstvo slovenských obcí cez vlastnú www stránku zverejňujú informácie pre občanov, denne vybavujú maily. V súvislosti s tým je každý obecný úrad postavený pred praktickú otázku z pohľadu financií. Na akom počítači spravovať www stránku, vybavovať maily a za čo?
e-Government

e-Government

3. 7. 2013

V súčasnosti je pripravený a vládou schválený návrh zákona o elektronickom výkone verejnej správy, čiže zákon o e-Governmente. Návrh popisuje spôsob, ako konkrétne sa bude realizovať výkon verejnej správy elektronicky. Jedná sa o vytvorenie elektronického dokumentu – žiadosti, podania a podobne. Tiež pre identifikáciu a autentifikáciu osôb, ktoré dokument podali a na druhej strane prijali. Vlastné podanie elektronického dokumentu, doručovanie, vybavovanie a podobne.
Čo sú povinne zverejňované informácie na webe

Čo sú povinne zverejňované informácie na webe

28. 5. 2013

Na webovom sídle miest, obcí, obecných podnikov, škôl a škôlok a prípadne aj nadácií sa má nachádzať množstvo informácií, ale v súčasnosti najviac monitorované sú povinne zverejňované informácie. Od začiatku roku 2011 patria podľa zákona medzi povinne zverejňované informácie  zmluvy, objednávky a faktúry. V podstate ide o rozšírenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale zmeny sa týkajú aj Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
Ako dodržiavať autorské práva na webe obce

Ako dodržiavať autorské práva na webe obce

4.4. 2013

V minulom článku sme sa zaoberali témou autorstva fotografií použitých na webom sídle. Každú fotku niekto vyrobil, autorské práva sú chránené zákonom. Ak autor nedal súhlas na to, aby sa jeho fotografia voľne šírila, jej ďalšie použitie je trestné.
O autoroch webu a použitých fotografiách

O autoroch webu a použitých fotografiách

25. 2. 2013

Webové sídlo povinnej osoby – obce, mesta, školy, škôlky „obecnej sročky“ je väčšinou veľký komplex dát. Zo začiatku to tak nevyzerá, ale postupom času sú základné informácie dopĺňané a rozširované. Obec sa chce pochváliť pamiatkami, úspešnými  rodákmi, prírodou a pod. Školy zas vďačne prezentujú  úspechy svojich žiakov – terajších či bývalých, rôzne aktivity, ktoré ich odlišujú od iných.
Zverejňovanie pokračuje ...

Zverejňovanie pokračuje ...

28.11. 2012

      Ako sme už písali, zverejňovanie je aktuálne od mája roku 2000, kedy vstúpil do platnosti zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr však povinným osobám ukladá až novela zákona č. 546/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2011. Tento zákon bol ešte upravený a v súčasnosti  je posledná zmena č. 382/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2012.

Tohtoročný Zlatý erb

Tohtoročný Zlatý erb

15.10. 2012

Na Slovensku už niekoľko rokov existuje súťaž ZlatyErb.sk, ktorú organizujú špecializované organizácie pod záštitou vládnych inštitúcií. Ide o jedinečnú možnosť porovnať webové stránky samospráv. Reálne sa zostaví rebríček webov miest, obcí a samosprávnych krajov.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »