Novinky a informácie: webové sídla obcí a miest

Slovensko.sk = elektronické služby verejnej správy

Slovensko.sk = elektronické služby verejnej správy

10.6. 2015
 

Portál www.slovensko.sk už teraz slúži občanom a podnikateľom ako hlavný prístupový bod pre elektronické služby verejnej správy. Aj takouto formou sa štát snaží zjednodušiť a zefektívniť  komunikáciu s občanmi. Význam portálu bude pritom z mesiaca na mesiac narastať...

Štatistiky návštevnosti na stránke mesta, alebo obce

Štatistiky návštevnosti na stránke mesta, alebo obce

16.4.2015


Pre sledovanie návštevnosti svojich www stránok mnohé mestá a obce používali bezplatný nástroj www.naj.sk Od 30.4. portál Naj.sk končí svoju činnosť. Ak ste doteraz využívali ich služby, odporúčame nastaviť nové štatistiky cez nástroj Google Analytics....

Zákony, ktoré musíte dodržiavať na webe obce

Zákony, ktoré musíte dodržiavať na webe obce

24.11. 2014


Zoznam zákonov, ktoré musí dodržiavať webová stránka každej samosprávy.
Nový výnos Ministerstva financií

Nový výnos Ministerstva financií

9.4. 2014

13. marca 2014 vyšiel v zbierke nový   výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy vetejnej správy.

Nahradil výnos č. 312/2010 Z. z.

Elektronické vládnutie alebo E-government

Elektronické vládnutie alebo E-government

26.11. 2013

Od začiatku novembra tohto roku platí na Slovensku zákon o E-governmente. Celý názov je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Jedná sa o výkon verejnej moci elektronicky, nejde o iné právne inštitúty, ale o ich elektronickú alternatívu.
Ako čo najvýhodnejšie softvérovo zabezpečiť počítač pre obec  [2.diel]

Ako čo najvýhodnejšie softvérovo zabezpečiť počítač pre obec [2.diel]

9. 10. 2013

V minulom článku sme rozobrali, aké minimálne softvérové vybavenie by mal počítač obsahovať. Na úrade by v žiadnom prípade nemal byť softvér  stiahnutý z pochybného zdroja. Licencia je licencia a za značku sa platí.
Ako čo najvýhodnejšie zabezpečiť softvérovo počítač pre obec (1.diel)

Ako čo najvýhodnejšie zabezpečiť softvérovo počítač pre obec (1.diel)

5. 9. 2013

Množstvo slovenských obcí cez vlastnú www stránku zverejňujú informácie pre občanov, denne vybavujú maily. V súvislosti s tým je každý obecný úrad postavený pred praktickú otázku z pohľadu financií. Na akom počítači spravovať www stránku, vybavovať maily a za čo?
e-Government

e-Government

3. 7. 2013

V súčasnosti je pripravený a vládou schválený návrh zákona o elektronickom výkone verejnej správy, čiže zákon o e-Governmente. Návrh popisuje spôsob, ako konkrétne sa bude realizovať výkon verejnej správy elektronicky. Jedná sa o vytvorenie elektronického dokumentu – žiadosti, podania a podobne. Tiež pre identifikáciu a autentifikáciu osôb, ktoré dokument podali a na druhej strane prijali. Vlastné podanie elektronického dokumentu, doručovanie, vybavovanie a podobne.
Čo sú povinne zverejňované informácie na webe

Čo sú povinne zverejňované informácie na webe

28. 5. 2013

Na webovom sídle miest, obcí, obecných podnikov, škôl a škôlok a prípadne aj nadácií sa má nachádzať množstvo informácií, ale v súčasnosti najviac monitorované sú povinne zverejňované informácie. Od začiatku roku 2011 patria podľa zákona medzi povinne zverejňované informácie  zmluvy, objednávky a faktúry. V podstate ide o rozšírenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale zmeny sa týkajú aj Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
Ako dodržiavať autorské práva na webe obce

Ako dodržiavať autorské práva na webe obce

4.4. 2013

V minulom článku sme sa zaoberali témou autorstva fotografií použitých na webom sídle. Každú fotku niekto vyrobil, autorské práva sú chránené zákonom. Ak autor nedal súhlas na to, aby sa jeho fotografia voľne šírila, jej ďalšie použitie je trestné.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »