Webové stránky obcí a miest sú aj o zákonných povinnostiach

Webové stránky obcí a miest sú aj o zákonných povinnostiach

18.10. 2016

 

Pre správcov webových sídiel obcí a miest platia okrem základných webových pravidiel aj štandardy vyplývajúce zo zákona. Je potrebné ich rešpektovať a dodržiavať. Pripravili sme 5 otázok a odpovedí na tému: Obecný web a zákonné povinnosti.

 

5 otázok a odpovedí: Web samosprávy a zákonné povinnosti:

1.  Je povinnosťou všetkých miest a obcí prevádzkovať webovú stránku?
     Platí táto povinnosť aj pre ich organizácie?

Zákonná povinnosť prevádzkovať webovú stránku platí pre mestá. Tiež pre mestské organizácia a inštitúcie, ktorých je mesto zriaďovateľom, alebo má v daných organizáciách výlučnú účasť.

Obce nemajú zákonnú povinnosť prevádzkovať webovú stránku. Avšak z pohľadu informovanosti občanov, sa v dnešnej dobe webová stránka považuje za samozrejmosť. Občania sú  radi informovaní o dianí v meste / obci. 

 2.  Pre webové stránky miest a obcí platia viaceré pravidlá, tzv. štandardy.
      Ako napríklad zverejňovanie zmlúv, faktúr či objednávok. O čo presne ide?

Táto otázka sa týka dvoch vecí.
Jednou sú štandardy a druhou je zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

Štandardy zabezpečujú, aby  informácie na webe boli dostupné všetkým občanom.
V zmysle Výnosu MFSR 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a následných noviel a spresnení. To znamená aj občanom slabozrakým, nevidiacim, alebo inak telesne postihnutým. Túto požiadavku zabezpečuje webová stránka, ktorá je špeciálne farebne nastavená a softvérovo naprogramovaná tak, aby umožnila bezbariérový prístup.  

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr vychádza zo zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a jeho ďalších noviel. Pokiaľ má obec alebo mesto webovú stránku, má povinnosť zverejňovať uvedené dokumenty na svojich webových stránkach.
Pokiaľ obec nemá webovú stránku, je povinná zverejňovať tieto dokumenty v obchodnom vestníku. Nezáleží len na tom, kde zverejňovať uvedené dokumenty, ale aj na tom, ako ich zverejňovať.

Sú presne stanovené pravidlá, aké informácie sa pri  jednotlivých dokumentoch musia zverejňovať (štrukturované metadáta). Tiež sú stanové presné termíny zverejňovania dokumentov. So správnym zverejňovaním dokumentov súvisí aj ich čitateľnosť, či už dokumentov na stiahnutie, alebo dokumentov, ktoré sú ako textová informácia na webovej stránke.

3.  Je snaha samospráv dodržiavať štandardy?

Z našej skúsenosti môžeme povedať, že samosprávy, s ktorými spolupracuje Webygroup sa snažia dodržiavať štandardy. Grafiku a softvér webového sídla majú zrealizovanú a nastavenú v zmysle platných štandardov.

Zo strany samosprávy je  dôležité následne dodržať plnenie obsahu, aj to podlieha štandardom. Výhodou je, že hlavný správca webovej stránky je pri zaškolený do práce s redakčným systémom, aj do problematiky, ako plniť správne obsah podľa platných štandardov.

4.  Ako Webygroup zabezpečuje dodržiavanie informačných štandardov a teda aj zákonných povinností?

Dodržiavanie štandardov zabezpečujeme pravidelnou aktualizáciou redakčného softvéru, ktorá prebieha dvakrát ročne. Mestám a obciam, ktoré využívajú aktualizáciu zmluvne garantujeme, že ich webová stránka v dobe platnosti zmluvy, spĺňa všetky zákonné požiadavky.

5.  Aké sú sankcie v prípade nedostatkov webových stránok samospráv?

Sankcia za nedodržanie štandardov môže byť od 2 000 eur do 25 000 eur. Sankcii však vždy predchádza hodnotenie webovej stránky Ministerstvom Financií SR, v ktorom sú porušenia presne popísané.

Na otázky odpovedala Miriam Surová, obchodná riaditeľka Pre divíziu Webových sídiel pre obce a mestá v spoločnosti Weby Group s.r.o.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »