• Úvod >
  • Prečo Webyportál

Prečo využiť Webyportál pre tvorbu webového sídla obce / mesta

WEBYportál predstavuje efektívne riešenie pre webové sídla obcí a miest v zmysle zákonov SR. Rešpektuje zásady informačnej architektúry pre jednoduchý, prehľadný a rýchly prístup k informáciám pre občanov, podnikateľov a turistov.

Umožňuje modernú komunikáciu samosprávy s občanmi prostredníctvom nástrojov
ako je Email hlásnik, SMS hlásnik, mobilná aplikácia a napojenie na sociálne siete.

Prečo Webyportál?

Systém, ktorý spĺňa štandardy
Je naprogramovaný v zmysle štandardov a pri správnom plnení spĺňa všetky kritériá stanovené zákonom

Má responzívny dizajn optimalizovaný pre mobilné zariadenia
Ak sa užívateľ pozerá na www stránku v mobile, tablete alebo počítači, automaticky sa prispôsobuje rozlíšenie webu,  veľkosť obrázkov, rozmiestnenie prvkov, či samotný text. Zabezpečí sa tým jednoduché a pohodlné čítanie obsahu.

Obsahuje modul pre povinné zverejňovanie
Pre zverejňovanie zmlúv objednávok a faktúr vyplývajúce z novely 546 zákona 211/2000 je vo Webyportáli k dispozícií modul Register zmlúv objednávok a faktúr s možnosťou prepojenia na ekonomický systém obce /mesta.
Modul je možné napojiť na ekonomický softvér: Korwin, CoraGeo, eRegis, Remek, Urbis, KEO

Je prispôsobený špeciálne pre samosprávy
Redakčný systém obsahuje špeciálne moduly, ktoré zohľadňujú špeciálne potreby samosprávy.
K nim patria:  
VZN, Zasadnutia a uznesenia rady, zastupiteľstva a komisií,
Športové a kultúrne podujatia prepojené s kalendárom  
Hlasová služba, Zväčšenie písma,  
Elektronická úradná tabuľa, Odkaz pre starostu

Mapový portál ako doplnok k Webyportálu
Mapový portál m-Obec ako doplnková súčasť Webyportálu dokáže poskytnúť aj nadštandartné geografické informácie. Poskytuje tak smospráve aj občanom  rýchle a dostupné katastrálne dáta, informácie o inžinierskych sieťach, verejnom osvetlení, územnom plánovaní, daňovej agende apod.

Garantuje bezpečnú prevádzku a zálohovanie webového sídla podľa zákona
Realizujeme NON STOP monitoring funkčnosti a bezpečnosti vášho webového sídla.
Jeho súčasťou je aj samoobslužné nastavenie e‐mailov vo vlastnej virtuálnej kancelárií.
Samozrejmosťou sú mailové adresy na doméne obce /mesta v tvare starosta@nazovobce.sk
Pre správnu prevádzku podľa zákona Vám poskytneme zálohovanie webového sídla podľa výnosu 55/2014 Z. z. o štandardoch pre IS VS k zákonu č. 275/2006 Z. z.

Systém je pravidelne aktualizovaný
Softvér je vždy aktuálny pre požiadavky v zmysle zákonov SR a iných internetových služieb.  Aktualizáciu softvéru realizujeme podľa platného výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre IS VS a podľa potreby. Pri vydaní nových výnosov v rámci zákonov preberáme zodpovednosť za vývoj v zmysle štandardov a zákonov SR.
Sledujeme vývoj zmien v internetových prehliadačoch a iných webových nástrojoch. Následne novú funkcionalitu implementujeme do softvéru.

Možnosť doplnenia funkcií na mieru
Do systému Webyportál je možné doprogramovať funkcionalitu na mieru.

Zmeny sledujeme za Vás a predávame Vám naše poznatky
Po zrealizovaní nového webu pre obec / mesto poskytujeme administrátorom základné školenie pre prácu so systémom v zmysle štandardov.
Následne počas celého obdobia je k dispozícií odborný HOT – LINE s následným poradenstvom.
V oblasti štandardov neustále sledujeme novinky.
Organizujeme školenia 3 v 1 o štandardoch, e-governmente a všetkých ostatných novinkách týkajúcich sa webových sídiel samospráv.
Organizujeme Stretnutia administrátorov, kde si správcovia vymieňajú navzájom skúsenosti a zároveň získavajú nové informácie.

Referencie a ocenenia hovoria za nás

V súčasnosti realizujeme v sytéme Webyportál viac ako 750 webových sídiel pre slovenské samosprávy a inštitúcie. Z toho je 45 webových sídiel miest.

Pozrite si referencie webových sídiel miest a referencie obcí.

Webové sídla v systéme Webyportál sa pravidelne umiestňujú
na popredných pozíciách v súťaži Zlatý Erb.