Špecializované školenie pre samosprávu

e-Government a Zverejňovanie dokumentov

školenia pre obecný web

Špecializované školenie
pre klientov WEBY GROUP

Obsah školenia:

 1.   O e-Governmente
 2.   Zverejňovanie dokumentov
Nové termíny už čoskoro

» Školenie sa realizuje ONLINE formou.
» Informácie o prihlásení do ONLINE miestnosti Vám budú zaslané na základe Vašej registrácie.

Prosíme o dochviľnosť, aby sme mohli začať presne o 9.00 hod.

Cieľom školenia je, aby sa každé webové sídlo samosprávy malo možnosť jednoducho a rýchlo dostať k základným informáciám o e-Governmente a zverejňovaní.
Cena špecializovaného školenia je 30 Eur s DPH/osoba.

ZAREGISTRUJTE sa

Program a cena Špecializovaného školenia pre samosprávu

 • 1. O e-Governmente

  Na školení získate informácie o e-Governmente zo zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  S tým súvisia úpravy, ktoré v dnešnom práve neexistujú a sú pre plnohodnotný výkon verejnej moci v elektronickej podobe nevyhnutné.

  Ide o:
  • elektronické schránky,
  • identifikáciu a autentifikáciu osôb,
  • autorizáciu a pod.

  Získate informácie čo je zaručený elektronický podpis, zaručený elektronický podpis doplnený časovou pečiatkou a pod.

 • 2. Zverejňovanie

  Školenie zhrnie základné zásady, ako konkrétne zverejňovať dokumenty na webovom sídle samosprávy podľa novely 382/2011 Z.z., platnej od 1.1.2012 a v súlade so štandardami. T.j. v súlade so zákonom 275/2006 Z.z. o štandardoch informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov.


 • Školenie zahŕňa 5 základných zásad pre zverejňovanie:
  • formáty a zobrazované parametre pre faktúry, objednávky,
  • typy súborov, ktoré majú byť použité na zverejnenie zmluvy,
  • kde zverejňovať – konkrétne postupy a možnosti,
  • ktoré zmluvy sa zverejňujú,
  • čo sa nezverejňuje,
  • ukážky, ako konkrétne postupovať pri tvorbe prístupných dokumentov.

Ohlasy na školenie

Zúčastnil som sa školenia dňa 17.10.2017 za obec Norovce. Som s prezentáciou viac než spokojný. Skutočne profesionálny prístup. Plnohodnotné informácie podané zrozumiteľne a presne. Od samotného prvého kontaktu na zhromaždení TRIBEČSKO-INOVECKÉHO REGIÓNU spred niekoľkých mesiacov, cez spracovanie novej stránky, až po samotné zaúčanie k napĺňaniu obsahom novej stránky mám dobrý pocit.

Som rád, že som spoznal spoločnosť WEBY GROUP, s. r. o., Zvolen, jej členov, zamestnancov, osoby pracujúce pre spoločnosť a nepriamo aj pre nás.

Ďakujem.

Peter Doval, starosta obce Norovce

Prečítajte si viac: Povedali o nás naši klienti

Špecializované školenie pre samosprávu: Nové termíny už čoskoro!