Špecializované školenie 3 v 1 pre samosprávu

Zverejňovanie, štandardy, e-government

školenia pre obecný web

Špecializované školenie 3 v 1
pre klientov WEBY GROUP

3 témy v jednom dni:

 1.   O e-Governmente
 2.   Zverejňovanie dokumentov
 3.   Štandardy

Termín:

» Nové termíny školenia budú dostupné už čoskoro.
» Školenie sa realizuje ONLINE formou.
» Informácie o prihlásení do ONLINE miestnosti Vám budú zaslané na základe Vašej registrácie.

Prosíme o dochviľnosť, aby sme mohli začať presne o 9.00 hod.

Cieľom školenia je, aby sa každé webové sídlo samosprávy malo možnosť
jednoducho a rýchlo dostať k základným informáciám
o správnom plnení webového sídla podľa zákona.

Cena špecializovaného školenia 3v1 je 54 Eur s DPH/osoba (45 Eur bez DPH).

O prednášajúcich: Erike Píšovej a Ing. Erike Kusyovej
Erika Píšová je manažérka projektu webových sídiel obcí a miest. Je hlavnou školiteľkou pre systém Webyportál. Realizuje aktívny hot-line a odborné poradenstvo v oblasti legislatívy webových sídiel obcí a miest. Absolvovala školenie MF SR v oblasti znalectva štandardov. V klasifikácií znalosti štandardov dosiahla striebornú úroveň pre obsah a funkcionalitu webových sídiel. Na Otvorených dňoch, Stretnutiach administrátorov aj na odborných školeniach sa delí s množstvom skúsenosti získaných pri tvorbe webových sídiel obcí a miest.

Ing. Erika Kusyová sa aktívne venuje školeniam a odbornému poradenstvu v oblasti realizácie webových sídiel. Zúčastnila sa školenia MF SR v oblasti znalectva štandardov. V klasifikácií znalosti štandardov dosiahla striebornú úroveň pre obsah a funkcionalitu webových sídiel a tiež pre použitie súborov. Na Stretnutiach administrátorov aj na odborných školeniach sa delí s množstvom nových informácií, aj praktických rád z oblasti webových sídiel pre slovenské obce a miestá.

ZAREGISTRUJTE sa

Program a cena Špecializovaného školenia 3 v 1 pre samosprávu

 • 1. O e-Governmente

  Na školení získate informácie o e-Governmente zo zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  S tým súvisia úpravy, ktoré v dnešnom práve neexistujú a sú pre plnohodnotný výkon verejnej moci v elektronickej podobe nevyhnutné.

  Ide o:
  • elektronické schránky,
  • identifikáciu a autentifikáciu osôb,
  • autorizáciu a pod.

  Získate informácie čo je zaručený elektronický podpis, zaručený elektronický podpis doplnený časovou pečiatkou a pod.

 • 2. Zverejňovanie

  Školenie zhrnie základné zásady, ako konkrétne zverejňovať dokumenty na webovom sídle samosprávy podľa novely 382/2011 Z.z., platnej od 1.1.2012 a v súlade so štandardami. T.j. v súlade so zákonom 275/2006 Z.z. o štandardoch informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov.

  Školenie zahŕňa 5 základných zásad pre zverejňovanie:
  • formáty a zobrazované parametre pre faktúry, objednávky,
  • typy súborov, ktoré majú byť použité na zverejnenie zmluvy,
  • kde zverejňovať – konkrétne postupy a možnosti,
  • ktoré zmluvy sa zverejňujú,
  • čo sa nezverejňuje,
  • ukážky, ako konkrétne postupovať pri tvorbe prístupných dokumentov.
 • 3. Štandardy – základy

  Školenie zhrnie základné zásady, ako plniť www stránky obce, (mesta, inštitúcie) v súlade so štandardami podľa Výnosu MF SR č.55 / 2014 Z.z.

  Budeme sa zaoberať základnými zásadami platiacimi pre 3 oblasti:
  1. Štandardy pre prístupnost a funkčnosť webových stránok - základný výklad všetkých bodov týkajúcich sa funkčnosti a prístupnosti www stránok.
  2. Štandardy použitia súborov - dozviete sa, aké typy súborov je dovolené používať na webe a pri mailovej komunikácii.
  3. Štandardy názvoslovia elektronických služieb - dozviete sa, ako vytvárať správne názvy mailových adries.

Ohlasy na školenie

Zúčastnil som sa školenia dňa 17.10.2017 za obec Norovce. Som s prezentáciou viac než spokojný. Skutočne profesionálny prístup. Plnohodnotné informácie podané zrozumiteľne a presne. Od samotného prvého kontaktu na zhromaždení TRIBEČSKO-INOVECKÉHO REGIÓNU spred niekoľkých mesiacov, cez spracovanie novej stránky, až po samotné zaúčanie k napĺňaniu obsahom novej stránky mám dobrý pocit.

Som rád, že som spoznal spoločnosť WEBY GROUP, s. r. o., Zvolen, jej členov, zamestnancov, osoby pracujúce pre spoločnosť a nepriamo aj pre nás.

Ďakujem.

Peter Doval, starosta obce Norovce

Prečítajte si viac: Povedali o nás naši klienti

Špecializované školenie 3 v 1 pre samosprávu: Nové termíny dostupné už čoskoro.