3 špecializované školenia pre samosprávu v jednom dni

Zverejňovanie, štandardy, e-government

školenia pre obecný web

3 špecializované školenia v jednom dni:

 1.   O e-Governmente
 2.   Zverejňovanie dokumentov
 3.   Štandardy

Termíny - balík 3 školení v každom dni:

17. októbra 2017 , Zvolen od 9 - 15 hod.

Školenia sa konajú vo Zvolene v prednáškovej miestnosti WEBY GROUP.

Prosíme o dochviľnosť, aby sme mohli začať presne o 9 hod.

Cieľom školenia je, aby každý web samosprávy mal možnosť sa jednoducho a rýchlo dostať k základným informáciám o správnom plnení webu podľa zákona.

O prednášajúcich: Erike Píšovej a Ing. Erike Kusyovej
Erika Píšová je manažérka projektu webových sídiel obcí a miest. Je hlavnou školiteľkou pre systém Webyportál. Realizuje aktívny hot-line a odborné poradenstvo v oblasti legislatívy webových sídiel obcí a miest. Absolvovala školenie MF SR v oblasti znalectva štandardov. V klasifikácií znalosti štandardov dosiahla striebornú úroveň pre obsah a funkcionalitu webových sídiel. Na Otvorených dňoch, Stretnutiach administrátorov aj na odborných školeniach sa delí s množstvom skúsenosti získaných pri tvorbe webových sídiel obcí a miest.

Ing. Erika Kusyová sa aktívne venuje školeniam a odbornému poradenstvu v oblasti realizácie webových sídiel. Zúčastnila sa školenia MF SR v oblasti znalectva štandardov. V klasifikácií znalosti štandardov dosiahla striebornú úroveň pre obsah a funkcionalitu webových sídiel a tiež pre použitie súborov. Na Stretnutiach administrátorov aj na odborných školeniach sa delí s množstvom nových informácií, aj praktických rád z oblasti webových sídiel pre slovenské obce a miestá.

ZAREGISTRUJTE sa

Program a cena školení pre samosprávu

 • 1. O e-governmente

  Na školení získate informácie o e-Governmente zo zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  S tým súvisia úpravy, ktoré v dnešnom práve neexistujú a sú pre plnohodnotný výkon verejnej moci v elektronickej podobe nevyhnutné.

  Ide o:
  • elektronické schránky,
  • identifikácia a autentifikáciu osôb,
  • autorizáciu a pod.

  Získate informácie čo je zaručený elektronický podpis, zaručený elektronický podpis doplnený časovou pečiatkou a pod.

 • 2. Zverejňovanie

  Školenie zhrnie základné zásady, ako konkrétne zverejňovať dokumenty na webovom sídle samosprávy podľa novely 382/2011 Z.z., platnej od 1.1.2012 a v súlade so štandardami. T.j. v súlade so zákonom 275/2006 Z.z. o štandardoch informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov.

  Školenie zahŕňa 5 základných zásad pre zverejňovanie:
  • formáty a zobrazované parametre pre faktúry, objednávky
  • typy súborov, ktoré majú byť použité na zverejnenie zmluvy
  • kde zverejňovať – konkrétne postupy a možnosti
  • ktoré zmluvy sa zverejňujú
  • čo sa nezverejňuje
  • ukážky, ako konkrétne postupovať pri tvorbe prístupných dokumentov
 • 3. Štandardy - základy

  Školenie zhrnie základné zásady, ako plniť www stránky obce, (mesta, inštitúcie) v súlade so štandardami podľa Výnosu MF SR č.55 / 2014 Z.z.

  Budeme sa zaoberať základnými zásadami platiacimi pre 3 oblasti:
  1. Štandardy pre prístupnost a funkčnosť webových stránok základný výklad všetkých bodov týkajúcich sa funkčnosti a prístupnosti www stránok
  2. Štandardy použitia súborov dozviete sa, aké typy súborov je dovolené používať na webe a pri mailovej komunikácií
  3. Štandardy názvoslovia elektronických služieb dozviete sa, ako vytvárať správne názvy mailových adries

Cena balíka všetkých 3 špecializovaných školení je 90 Eur s DPH.
Pre klientov s aktualizáciou systému Webyportál je školenie ZDARMA

Mám záujem zúčastniť sa školenia

 

Po vyplnení formulára Vám mailom potvrdíme účasť.
Radi Vám poskytneme ďalšie informácie aj na surova@webygroup.sk, alebo na tel.č. 0907 822 893

verify

* Tento údaj je povinný