Popis modulov systému WEBY PORTÁL

popis modulov Systém je špeciálne upravený pre potreby samosprávy. Obsahuje tiež moduly a služby užitočné pre návštevníkov a pre modernú komunikáciu samosprávy s občanmi.
Pre ľahšiu administráciu je napojiteľný na ekonomický systém obce - výhodné pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr.

Špecializované moduly pre samosprávu

Úradná tabuľa
Register zmlúv, faktúr, objednávok - modul pre povinné zverejňovanie. Je možné ho napojiť na ekonomické systémy: Korwin, CoraGeo, eRegis, Remek, Urbis, KEO
VZN - všeobecné záväzné nariadenia s možnosťou stiahnutia

Zasadnutia a uznesenia rady, zastupiteľstva a komisií - členené podľa dátumu zasadania, s možnosťou pridania pozvánky, uznesení, hlasovaní, dochádzky, zápisnica - dokument na stiahnutie

Ľudia – možnosť zobrazenia celého Obecného zastupiteľstva
Vnútorný Emailing - rýchle správy pre poslancov, pracovníkov úradu

Kultúrne a športové oznamy s kalendárom podujatí – automaticky sa odstraňujú po termíne konania
Oznamy – možnosť triedenia oznamov do kategórií, možnosť časového obmedzenia zobrazovania
Ankety, Noviny, Inštitúcie, Ponuka majetku, Archív

Diskusie - témy ku ktorým sa návštevníci portálu môžu vyjadriť - názor sa zobrazí priamo na stránke, alebo sa zobrazuje až potom ako ho skontroluje správca

Moduly pre návštevníkov

Zväčšenie písma obsahu celej stránky pre seniorov
Hlasová služba – po kliku na ikonu prečítanie obsahu stránky
Napojenie na sociálne siete
Emai-hlásnik – rýchle správy zaregistrovaným návštevníkom, alebo využitie ako vnútorný mailing pre členov samosprávy

Formuláre na stiahnutie – možnosť členenia po odboroch - rôzne žiadosti, oznámenia
Fotogaléria – prezentácia fotografií z mesta a okolia, rozdelená podľa kategórií,
Fotosúťaž pre občanov - pridávanie fotiek zaregistrovanými návštevníkmi stránky s hodnotením.

Základné funkcie softvéru

 • Viacúrovňová administrácia
 • Bezpečnostné hlásenie pre administrátora, ak na module pracuje iný administrátor
   
 • Vytváranie Kategórií menu s ďalšími vnorenými podstránkami
 • Možnosť vytvorenia zaheslovaných podstránok
 • Úprava akéhokoľvek textu, obrázkov, tabuliek
 • Vkladanie liniek na iné podstránky
 • Vkladanie súborov na stiahnutie
 • Tabuľky so zoraďovanim a filtráciou
   
 • Zobrazenie času, Kalendár,
 • Počítadlo návštevnosti na stránke,
 • RSS, mapa stránok, tlač stránok
   
 • Vyhľadávanie na stránke
 • Interaktívna mapa, Objekty na Google mape - zadávanie dôležitých informácii a bodov na Google mape obce/mesta
 • Mapové zobrazenie umiestnenia obecného/ mestského úradu ku kontaktom

Napojenia

Na ekonomický systém: Korwin, CoraGeo, eRegis, Remek, Urbis, KEO
Na DCOM elektronizáciu samosprávy
Na Firmy v obci s napojením na Sieť portálov virtualne.sk

Prevádzka systému

 • Nonstop monitoring funkčnosti a bezpečnosti webu
 • Zálohovanie webového sídla v zmysle zákona
 • Aktualizácia a vývoj systému
 • Registrácia domény – názvu obce / mesta
 • Web hosting základný - súčasťou je samoobslužné nastavenie e‐mailov na svojej doméne, mailové adresy na doméne obce /mesta v tvare starosta@nazovobce.sk

Zaškolenie do systému a postimplementačná podpora

Zaškolenie do práce v softvéri s základným výkladom zákonov 1 deň
Odborný hotline a podpora
Newsletter o zákonoch a zmenách v súvislosti s webovým sídlom

Doplnkové služby:

 • SMS hlásnik – hromadné rozposielanie SMS správ cez internet
 • Modul Webkamera
 • Modul Audio-Video
 • Modul Dotazník
 • Jazyková mutácia
   
 • Regionálny portál združenia obcí  - zdieľa spoločné údaje obcí v regióne : kultúra, šport, oznamy, mapa, fotogaléria
   
 • Programovanie a nastavenie na mieru

 • Web hosting na mieru podľa potreby
   

 • Vzdelávanie o štandardoch webového sídla v zmysle zákonov
 • Individuálne poradenstvo vyškoleným pracovníkom k webu