Webyportál a štandardy prístupnosti pre webové sídla miest, obcí a inštitúcií

štandardy prístupnosti pre webové sídla miest a obcíŠtandardy prístupnosti sú pravidlá, ktoré musia zo zákona spĺňať všetky informačné systémy verejnej správy (IS VS). Medzi ne sú zaradené aj webové sídla miest, obcí a inštitúcií.

Čo je to prístupnosť webu?

Prístupnosť webu, alebo bezbariérovosť v zmysle zákona zabezpečuje, aby slabozraký, nevidiaci, nepočujúci alebo užívateľ, ktorý nedokáže používať myš ani klávesnicu, prečítal obsah webového sídla pomocou čítacieho zariadenia tzv. čítačkou.

S tým súvisí viacero krokov.

1) Prístupný softvér v zmysle štandardov

Redakčný softvér WEBYportál je naprogramovaný v zmysle štandardov, v súlade :

  • so Zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe
  • so Zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
  • so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (GDPR)

Redakčný softvér Webyportál prebieha pravidelnou aktualizáciou raz ročne.

Pri spustení nového webového sídla je automatický nastavený šifrovaný prenos dát certifikátom Let’s Encrypt.

2) Prístupné grafické nastavenie v zmysle štandardov

Grafika webového sídla je riešené podľa pravidiel Blindfriendly pre slabozrakých a nevidiacich. Zároveň realizujeme responzívne nastavenie zobrazovania webu v mobiloch, tabletoch a počítačoch

3) Plnenie obsahu v zmysle štandardov

Systém Webyportál spĺňa štandardy prístupnosti pri správnom plnení obsahu administrátorom.

Z vyše 21 ročnej praxe vieme, že úloha administrátora je náročná, vzhľadom na rozsah pracovných povinností, ktoré v rámci úradu zabezpečuje. Aby sme Vám ušetrili čas, ktorý je v súčasnej dobe skutočne vzácny, pri realizácii nového webu pre obec, mesto alebo inštitúciu poskytujeme administrátorom základné školenie, ktorého obsahom je:
- ako pracovať zo systémom
- ako plniť obsah v zmysle štandardov

Štandardy upresňujú:
a) čo musí obec, mesto, inštitúcia zverejňovať
b) kde sa majú informácie zverejňovať
c) ako formou sa majú informácie zverejňovať

Následne poskytujeme našim administrátorom aj ďalšie doplnkové vzdelávanie formou Špecializovaných školení napríklad:
- Ako správne tvoriť dokument
- Zverejňovanie dokumentov a e-Government

Funkčnosť a nastavenia CMS WEBYportal neustále rozširujeme na základe požiadaviek našich klientov/administrátorov, s ktorými sa už viac ako 10 rokov pravidelne raz ročne stretávame na Stretnutiach administrátorov. Spoločne sa stretávame v rámci regiónov alebo ONLINE formou.

Následne počas celého obdobia je k dispozícií odborný HOT – LINE s poradenstvom.