E-mail hlásnik - komunikačný nástroj pre samosprávu

Email hlasnikE- mail hlásnik je jeden z nástrojov Obecného hlásnika.

Emailom môže byť občan oboznamovaný samosprávou o oznamoch, akciách, podujatiach alebo pri havarijných stavoch.
Stačí ak občan zadá svoju emailovú adresu na stránke obce/mesta.

Následne je občan pohodlne informovaný mailom o aktuálnych  kultúrnych a športových podujatiach, prijatých VZN, uzneseniach, rôznych oznamoch, odstávke vody či výstrahách.  

Samospráva môže tak rýchlo informovať prostredníctvom hromadného mailingu zaregistrovaných občanov.

Cez Obecný hlásnik si sám občan môže vybrať, ako ho môže obec /mesto informovať - maiom, SMS správami, alebo notifikáciu prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Vnútorný emailing pre členov samosprávy

Pre členov samosprávy vrámci vnútorného systému je možné využiť emailing na rozosielanie rýchlych správ:
Systém je vhodný na posielanie rýchlych správ a informácií pre poslancov, pracovníkov úradu. Umožňuje vnútorné zasielanie podkladov na zasadnutia, zápisníc a pod.

Pozrite si viac o E-mail hlásniku ako súčasti Obecného hlásnika