Novinky a informácie: webové sídla obcí a miest

Výsledky súťaže ZlatyErb.sk 2022

Výsledky súťaže ZlatyErb.sk 2022

V súťaži o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky ZlatyErb.sk 2022 mali aj tento rok skvelé umiesnenie webové sídla miest a obcí, ktoré používajú náš redakčný systém WEBYportál. Pozrite si výsledky a ocenené webové sídla ...
WEBY GROUP na konferencii URBIS 2022

WEBY GROUP na konferencii URBIS 2022

V dňoch 12-13. októbra 2022 sme sa zúčastnili konferencie URBIS 2022 v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier a hotela Patria na Štrbskom plese. Na konferencii sme prezentovali výhody nášho komplexného riešenia webového sídla s prepojením na KIOSK –  Elektronickú úradnú tabuľu. Miriam Surová, obchodná riaditeľka divízie Webyportal spoločnosti WEBY GROUP s.r.o., sa vo svojej prednáške zamerala aj na problematiku automatického zverejňovania dokumentov.
WEBY GROUP na Odbornej konferencii APÚMS SR 6.-7.10.2022

WEBY GROUP na Odbornej konferencii APÚMS SR 6.-7.10.2022

Spoločnosť WEBY GROUP sa ako najväčší dodávateľ a prevádzkovateľ webových sídiel pre mestá a obce na Slovensku zúčastnila aj jubilejného 30. ročníka Odbornej konferencie APÚMS SR. Na konferencii sme predstavili úplne nový model KIOSKU – Elektronickej úradnej tabule. Účastníci konferencie si mohli naživo vyskúšať, čo všetko prináša toto inovatívne riešenie samospráve a občanom. 
WEBY GROUP na sneme ZMOS 7.-8.9.2022

WEBY GROUP na sneme ZMOS 7.-8.9.2022

Naša spoločnosť WEBY GROUP je mediálnym partnerom Združenia miest a obcí Slovenska. Každý rok sa zároveň zúčastňujeme Snemu ZMOS ako vystavovatelia a sme k dispozícii samosprávam s aktuálnymi informáciami o riešeniach webových sídiel v redakčnom systéme Webyportal. 
Výsledky súťaže ZlatyErb.sk 2021

Výsledky súťaže ZlatyErb.sk 2021

Aj z tohtoročných výsledkov súťaže ZlatyErb.sk máme veľkú radosť. Teší nás, že práve v súťaži o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky majú aj tento rok výborné umiestnenie webové sídla, ktoré používajú náš redakčný systém Webyportál.
Kybernetická bezpečnosť v spoločnosti WEBY GROUP

Kybernetická bezpečnosť v spoločnosti WEBY GROUP

Spoločnosť WEBY GROUP je na trhu už viac ako 20 rokov. Popri neustálych investíciách do vývoja je pre nás prioritou aj vysoký štandard bezpečnosti našich služieb. Účinnosť našich riešení pre zamedzenie a zníženie rizika útokov kybernetického charakteru overujeme na pravidelnej báze. Aktuálne sme absolvovali aj audit kybernetickej bezpečnosti, ktorý preveril účinnosť našich opatrení a rovnako aj plnenie zákonných požiadaviek. 
Spustili sme novú webovú stránku mesta Kremnica

Spustili sme novú webovú stránku mesta Kremnica

Mesto Kremnica má novú webovú stránku » dňa 16.3.2021 bola spustená do ostrej prevádzky. Prečítajte si, ako prebiehala tvorba tohto webového sídla a čím je výnimočné.
 

Obec Trnavá Hora získala 1.cenu za „proobčiansky prístup a transparentné zverejňovanie“

Obec Trnavá Hora získala 1.cenu za „proobčiansky prístup a transparentné zverejňovanie“

V piatok 4. septembra 2020 občianske združenie  ZOMOS (Združenie občanov miest a obcí Slovenska) udelilo obci Trnavá Hora 1. cenu za „proobčiansky prístup a transparentné zverejňovanie“, ktoré je nad rámec povinného zverejňovania ako prejav otvorenosti voči občanom pri riadení samosprávy. 
Prečo využívať HTTPS pre webové sídlo obce/mesta?

Prečo využívať HTTPS pre webové sídlo obce/mesta?

Čo sa skrýva za prechodom webových stránok z HTTP na HTTPS? Pozrime sa na výhody, ktoré z tohto prechodu plynú pre webové sídla miest a obcí.
 

Nová webová stránka mesta si získala priazeň Prešovčanov

Nová webová stránka mesta si získala priazeň Prešovčanov

Prehľadnejšia stránka mesta Prešov s novým dizajnom, funkciami a informačnými sekciami obyvateľom zjednodušila prístup k informáciám a ponúkla aj lepší prehľad (uverejnené v Obecných novinách, 22.8. 2017).

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »