Články pre webové sídla obcí a miest

Novinky v zverejňovaní zmlúv

Novinky v zverejňovaní zmlúv

29.4. 2011

Je množstvo spôsobov, ako sa obce a iné povinné osoby rozhodli riešiť otázku zákonného zverejňovania. Ak povinná osoba má webové  sídlo (www stránku) a je samostatná, má zároveň aj povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry. Ak webovú stránku nemá, zverejňuje len zmluvy v Obchodnom vestníku.
Zverejňovanie zmlúv objednávok a faktúr v malých obciach.

Zverejňovanie zmlúv objednávok a faktúr v malých obciach.

(23.3. 2011) V súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv objednávok a faktúr na webových stránkach samospráv vznikol problém pre malé obce, kde je jeden starosta a maximálne jeden zamestnanec.  Podľa zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám webovú stránku (webové sídlo) musia mať len mestá. Povinnosť zverejňovať spôsobom umožňujúcim hromadný prístup sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami.

Zverejňovanie zmlúv na webe mesta, obce

Zverejňovanie zmlúv na webe mesta, obce

(11.2 2011) Od prvého januára 2011 platí zákon, ktorý rozšíril obciam okruh zverejňovaných informácií. Dokonca zverejnenie zmlúv ovplyvňuje aj ich účinnosť, čím sa významne posunula miera transparentnosti voči občanom. Firma WEBYGROUP vytvorila pre obce nový modul pre zverejňovanie zmlúv.

Súťaž web stránok miest a obcí Zlatý erb

Súťaž web stránok miest a obcí Zlatý erb

(07.12. 2010)

Súťaž Zlatý erb netreba ani veľmi predstavovať. Mesto či obec prihlási do septembra svoj web a potom sa čaká na výsledky. Stránku začnú hodnotiť odborníci a v novembri už obec vie, na čom je. Po vyhodnotení každý web prihlásenej obce získa určitý počet bodov. Ak je umiestnenie nižšie, je dobré porozmýšľať, kde sú rezervy. Nielen to, ČO obec zverejňuje, ale aj AKO – t.j akým spôsobom to na webe prezentuje.

Formy pripojenia na internet

Formy pripojenia na internet

(20.10. 2010)

Podľa novely občianskeho zákonníka a infozákona budú všetky inštitúcie povinné od 1. januára 2011 zverejňovať zmluvy, týkajúce sa používania verejných prostriedkov. K tomuto dátumu je potrebné pripraviť techniku a samozrejme ľudí.

Kedy je web niečím skutočne hodnotným

Kedy je web niečím skutočne hodnotným

(09.09. 2010)

Všetky mestá na Slovensku webovú stránku mať musia, povedané zákonom. Obce tiež musia zverejňovať uzavreté zmluvy, aj keď pokiaľ web nemajú, je tu iná cesta ako dodržať pravidlá.

Novinky v pravidlách prístupnosti webu samosprávy

Novinky v pravidlách prístupnosti webu samosprávy

(27.07. 2010)

Legislatívny procesom len prednedávno úspešne prešiel materiál, ktorý je novelou doteraz platného výnosu. Jedná sa o Výnos o štandardoch pre ISVS č. 312/2010 Z. z., účinný od 15. júna 2010. Voči pôvodnému výnosu obsahuje nový materiál niekoľko zmien, no v zásade je princíp rovnaký - vybudovať webové sídlo tak, aby bolo čo najprístupnejšie.

Kto mi povie, čo na webe obce máme mať?

Kto mi povie, čo na webe obce máme mať?

(14.06. 2010)

Na webe povinnej osoby má byť ozaj veľmi veľa informácií. Nejde tu ani tak o to, žeby ich mestá a obce na web nechceli dať. Problémom je skôr to, ako toho zverejniť čo najviac a pritom nespraviť pre návštevníka webu bludisko.

Pravidlá pre dokumenty umiestnené na webe obce

Pravidlá pre dokumenty umiestnené na webe obce

(22.04. 2010)

Väčšina starostov obcí si pozitíva vlastníctva webovej stránky obce už uvedomuje. Jedným z prínosov je ľahká dostupnosť rôznych informácií a dokumentov obce, ktoré sú k nahliadnutiu aj mimo úradných hodín. Pracovník obce jednoducho dokument umiestni na stiahnutie na web stránku obce, pričom sa môže jednať aj o rozsiahle množstvo informácií skladajúcich sa z viacerých súborov, samozrejme povolených formátov.

Pravidlá a štandardy pre webové stránky miest a obcí

Pravidlá a štandardy pre webové stránky miest a obcí

(15.3. 2010)

Štandardy pre informačné systémy verejnej správy majú napomáhať tomu, aby zverejnené informácie boli čitateľné pre čo najväčšiu skupinu používateľov systému. Pravidlá hovoria o reálnej potrebe dostať sa na webe ku všetkému, či je človek vidiaci, nevidiaci, slabozraký, alebo nepočujúci.

Napíšte nám

Radi sa s Vami osobne stretneme alebo Vás pozveme
na bezplatný Otvorený deň: Moderný web a komunikácia samosprávy s občanmi.
Naša práca je našim poslaním.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »