Novinky a informácie: webové sídla obcí a miest

O autoroch webu a použitých fotografiách

O autoroch webu a použitých fotografiách

25. 2. 2013

Webové sídlo povinnej osoby – obce, mesta, školy, škôlky „obecnej sročky“ je väčšinou veľký komplex dát. Zo začiatku to tak nevyzerá, ale postupom času sú základné informácie dopĺňané a rozširované. Obec sa chce pochváliť pamiatkami, úspešnými  rodákmi, prírodou a pod. Školy zas vďačne prezentujú  úspechy svojich žiakov – terajších či bývalých, rôzne aktivity, ktoré ich odlišujú od iných.
Zverejňovanie pokračuje ...

Zverejňovanie pokračuje ...

28.11. 2012

      Ako sme už písali, zverejňovanie je aktuálne od mája roku 2000, kedy vstúpil do platnosti zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr však povinným osobám ukladá až novela zákona č. 546/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2011. Tento zákon bol ešte upravený a v súčasnosti  je posledná zmena č. 382/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2012.

Tohtoročný Zlatý erb

Tohtoročný Zlatý erb

15.10. 2012

Na Slovensku už niekoľko rokov existuje súťaž ZlatyErb.sk, ktorú organizujú špecializované organizácie pod záštitou vládnych inštitúcií. Ide o jedinečnú možnosť porovnať webové stránky samospráv. Reálne sa zostaví rebríček webov miest, obcí a samosprávnych krajov.
Zmluvy a zverejňovanie III.

Zmluvy a zverejňovanie III.

13.9. 2012

V predchádzajúcich číslach sme sa už zaoberali zverejňovaním zmlúv. Pokračujeme v tejto rozsiahlej problematike ďalšími informáciami: ktoré časti zmlúv netreba zverejňovať a kedy nie je potrebné zverejňovať celé zmluvy. 

     Každý pozná technické zmluvy, s prílohami a dokumentáciou. Dobrá správa je, že už sa nemusia zverejňovať časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory....

Zmluvy a zverejňovanie II.

Zmluvy a zverejňovanie II.

9.8. 2012

Už v minule sme sa zaoberali témou zverejňovania zmlúv. Posledné právne úpravy ohľadne zverejňovania objasnili, ktoré časti zmlúv sa nemusia zverejňovať. Upravili aj informáciu o zmluvách, ktoré sa vôbec nezverejňujú. Štandardy pre informačné systémy verejnej správy zas vravia, ako dodržať aby boli čitateľné aj pre slabozrakého. Pravidlá sú relatívne jasné.
Zmluvy a zverejňovanie

Zmluvy a zverejňovanie

19.6. 2012

Podobne ako objednávky a faktúry, zákon káže zverejniť aj zmluvy. Zaujímavým čítaním pri zmluvách sú nielen sumy, ale častokrát aj to, ako sú dohodnuté následné podmienky servisu, čo v prípade omeškania, alebo ako je to s odstúpením od zmluvy. Znenie zákona z minulého roka dokonca podmieňuje účinnosť zmluvy jej zverejnením. Inými slovami, ak zmluva nie je zverejnená, nie je účinná. Potom sa ťažko vysvetľuje, prečo obec zaplatila za niečo, čo v podstate nie je.
Zverejňovanie objednávok

Zverejňovanie objednávok

9.5. 2012

Pri objednávkach povinných osôb sú stanovené pravidlá pre zverejňovanie podobne, ako je to pri zmluvách a faktúrach. Zákon špecifikuje informácie, ktoré je potrebné zverejniť. Na prvý pohľad je “kolóniek”, ktoré treba pri zverejnení objednávky vyplniť síce dosť, ale zdá sa, že sú najmenej problémovou časťou zverejňovania. Často objednávok býva aj menej. 

    

 

O zverejňovaní faktúr

O zverejňovaní faktúr

27.3 2012

V minulom roku veľa primátorov, starostov, riaditeľov, ale aj technikov riešilo problém, akou formou zverejňovať faktúry.  Jednalo sa hlavne o to, ako papierovú faktúru dostať do “virtuálnej” podoby na www stránku.  Web sa nedá chytiť, je to množstvo kódov, ktoré prostredníctvom internetu sprostredkujú informácie.
Štandardizované zverejňovanie

Štandardizované zverejňovanie

23.2. 2012

Od januára začalo platiť zverejňovanie po novom, teda zverejňujú sa údaje o objednávke a o faktúre. Zároveň začalo platiť nariadenie vlády, ktoré explicitne stanovilo, ako konkrétne zverejňovať v Centrálnom registri zmlúv. Len pre pripomenutie, register je miesto zriadené Úradom vlády SR, kde zverejňujú údaje povinné osoby - štátne úrady, VUC a pod.   
Ako zverejňovať po novom a bez chýb

Ako zverejňovať po novom a bez chýb

5.12. 2011

Od 1. 1.2012 začne platiť takzvaná novela novely, alebo presnejšie povedané, novela zákona o zverejneňovaní (novela zákona o slobode informácií). Bola schválená 19.10. 2011. V novele je upravených niekoľko podstatných nastavení.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »