Zákony, ktoré musíte dodržiavať na webe obce

Zákony, ktoré musíte dodržiavať na webe obce

24.11. 2014


Zoznam zákonov, ktoré musí dodržiavať webová stránka každej samosprávy.

 

Stručný prehľad základných zákonov, ktoré súvisia s webovým sídlom:

Štandardy 275/2006 Z.z

Začneme štandardami, zákonom o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov 275/2006 Z.z.. Je dobre vedieť, že štandardy – ich výnos má svoju novelu výnos č. 55/2014 Z. z. Ide o množstvo nastavení, ale predovšetkým pravidlá o formátoch súborov, pre emaily a podobne. Pravidlá platia aj pre agendu, ktorá odchádza z úradu vo forme mailu.

Zákon o E-governmente 305/2013 Z.z.

Pred rokom v novembri začal platiť zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o e-Governmente, č. 305/2013 Z. z.. Ten hovorí o povinnosti obce, alebo jednoducho orgánu verejnej moci, komunikovať s občanom a podnikateľským subjektom elektronicky.

Orgánom verejnej moci sú aj školy, domovy sociálnych služieb, detské domovy a pod. Jednoducho každá inštitúcia, ktorá rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a vydáva rozhodnutia v listinnej podobe. Áno, aj škola – vydáva rozhodnutia o prijatí žiakov. Čiže ak dostanem rozhodnutie elektronicky, je úplne rovnaké ako to, ktoré úrad vydáva v klasickej tlačenej podobe.

Zákon o zverejňovaní 382/2011 Z.z.

Už pár rokov je v samospráve mimoriadne obľúbený aj zákon o zverejňovaní 382/2011 Z. z, ktorý je v podstate novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Mimoriadne preto, lebo podmieňuje účinnosť zmluvy, ktorú obec (škola, domov) uzavrie, jej zverejnením. Okrem zmlúv sa musia zverejňovať aj faktúry a objednávky. Znalci vedia, že tieto informácie sú často sledovaným obsahom webu obce.

Gramatický zákon 35/2011 Z.z.

A keďže sme na Slovensku, pozor aj na gramatický zákon (35/2011 Z.z.), teda písať spisovne.

    Na záver – hore hlavu, pravidiel je síce dosť, ale nie sú nerealizovateľné. Samozrejme ak nenarazíte na niekoho, kto rád plytvá časom úradu a posiela kvantá podnetov, ktoré sú striktne podľa zákona. Otázky sú často len na počet obyvateľov, veľkosť katastra a pod. Väčšinou platí - o čo viac informácií je na webovom sídle, o to menej býva otázok.

 

 

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »