Nový výnos Ministerstva financií

Nový výnos Ministerstva financií

9.4. 2014

13. marca 2014 vyšiel v zbierke nový   výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy vetejnej správy.

Nahradil výnos č. 312/2010 Z. z.

13. marca 2014 vyšiel v zbierke nový   výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre IS VS,  ktorý nahradil výnos č. 312/2010 Z. z.
Môžete si ho stiahnuť zo stránky www.informatizacia.sk

Nový výnos je obsahovo rozsiahlejší ako predošlý 312/2010 Z.z., má 128 strán, 10 základných oblastí a 10 príloh.

Zrýchlený výklad základných zmien zíslate na krátkom školení
Štandardy zrýchlene podľa nového výnosu z marca 2014
 

Oblasti výnosu 55 / 2014 :

 1. Technické štandardy
 2. Štandardy prístupnosti / funkčnosti / obsahu webových stránok
 3. Štandardy pre používanie súborov
 4. Štandardy pre názvoslovie elektronických služieb
 5. Bezpečnostné štandardy
 6. Dátové štandardy
 7. Štandardy elektronických služieb VS
 8. Štandardy projektového riadenia
 9. Štandardy poskytovania údajov v e-prostredí
 10. Štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb


    Nové časti výnosu sa týkajú 3 oblastí štandardizácie:

 • štandardy pre poskytovanie údajov v elektronickom prostredí
 • štandardy pre poskytovanie cloud computingu a využívanie cloudových služieb
 • bol doplnený ešte jeden osobitný štandard pre federáciu identít v prostredí e-Governmentu.


Do výnosu sa zaradili zmeny:

 • zmeny, ktoré vyplynuli z revízie štandardov prístupnosti webov,
 • zmeny súvisiace s harmonizáciou pripravovanej smernice o prístupnosti európskou úniou,
 • zmeny súvisiace s dodržiavaním štandardov  WCAG 2.0 na úrovni AA,
 • zmeny vyplývajúce z požiadaviek z praxe
 • a ďalšie...


    Zmeny uvedené v novom výnose oproti predchádzajúcemu výnosu č. 312/2010 Z. z. nájdete na Informatizácia.sk v časti štandardizačné dokumenty.

Základným výkladom štandardov týkajúcich sa funkčnosti a prístupnosti webu podľa nového výnosu prejdeme aj na školení Štandardy zrýchlene
 

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »