Novinky a informácie: webové sídla obcí a miest

Pravidlá pre dokumenty umiestnené na webe obce

Pravidlá pre dokumenty umiestnené na webe obce

(22.04. 2010)

Väčšina starostov obcí si pozitíva vlastníctva webovej stránky obce už uvedomuje. Jedným z prínosov je ľahká dostupnosť rôznych informácií a dokumentov obce, ktoré sú k nahliadnutiu aj mimo úradných hodín. Pracovník obce jednoducho dokument umiestni na stiahnutie na web stránku obce, pričom sa môže jednať aj o rozsiahle množstvo informácií skladajúcich sa z viacerých súborov, samozrejme povolených formátov.

Pravidlá a štandardy pre webové stránky miest a obcí

Pravidlá a štandardy pre webové stránky miest a obcí

(15.3. 2010)

Štandardy pre informačné systémy verejnej správy majú napomáhať tomu, aby zverejnené informácie boli čitateľné pre čo najväčšiu skupinu používateľov systému. Pravidlá hovoria o reálnej potrebe dostať sa na webe ku všetkému, či je človek vidiaci, nevidiaci, slabozraký, alebo nepočujúci.

Novinky, ktoré sa týkajú webu obce

Novinky, ktoré sa týkajú webu obce

(1.2. 2010)

V roku 2006 sa na Slovensku prvý krát stanovili štandardy a uzákonili pravidlá pre weby miest a obcí. V lete začal platiť zákon a následne vyšiel k nemu výnos. Keďže boli jasné pravidlá, bolo možné ich kontrolovať. Ministerstvo financií ako gestor sa stará o dodržiavanie pravidiel a weby povinných osôb podrobuje kontrole.

Čo treba mať na webe obce/mesta

Čo treba mať na webe obce/mesta

(24.11. 2009)

Web obce/mesta slúži predovšetkým na to, aby sa na ňom prezentovali informácie o samospráve a danej obci vôbec. Stránka má byť „výstavnou skriňou obce“ s vždy aktuálnymi informáciami, s kvalitnými fotkami. Je k dispozícii 24 hodín denne a už v prvom okamihu by mala zaujať. A zaujať nielen návštevníka – turistu, ale aj vlastných občanov a podnikateľov regiónu a samozrejme má byť prístupná aj pre hendikepovaných občanov, sluchovo a zrakovo postihnutých.

Oficiálne mailové kontá obce

Oficiálne mailové kontá obce

(12.10. 2009)

Každý pozná situáciu, keď sa ráno nekonečne dlho ťahajú maily. Niečo je spam, ktorý automaticky mažeme bez prečítania, niečo sú reťazové maily, prípadne iné, viac menej súkromné maily. Tie chodia z adries, ktoré si každý vytvára sám. Vtedy sa niet čo čudovať tvaru adresy pred zavináčom „monuliatko111@....“, „zuzkaferko@...“ až po nacotoje@.... – každý adresát sa snaží byť jedinečný.

Čo je to prístupná www stránka obce

Čo je to prístupná www stránka obce

(28.07. 2009)

Informácie poskytované na weboch miest a obcí majú byť dostupné pre každého, t.j bezbariérové. Každý si iste pamätá, ako sa pred pár rokmi vo veľkom stavali a dorábali bezbariérové vstupy do budov. Bezbariérový web je niečo veľmi podobné. Ak je budova bezbariérová, má sa do nej pohodlne dostať aj človek na vozíčku. Ak je web dostupný pre každého, to znamená, že si z neho vie prečítať, či vypočuť informácie aj ten návštevník, ktorý nevidí, nepočuje, ale aj ten, ktorý má pohybové znevýhodnenie.

Aké sú povinné informácie na webe obce

Aké sú povinné informácie na webe obce

(27.05. 2009)

V súčasnosti je už samozrejmou povinnosťou mestských samospráv prevádzkovať webovú stránku svojho mesta. Pre obecné úrady bude táto povinnosť platiť až od roku 2013. Väčšinu slovenských obcí len čaká príprava webu. Práve pre nich prinášame informácie, čo má obecný web obsahovať.

Web stránka mesta/obce – dôležitý komunikačný kanál

Web stránka mesta/obce – dôležitý komunikačný kanál

(08.04. 2009)

Hádam každému bežnému obyvateľovi sa už stalo, že niečo vybavoval na miestnom obecnom úrade. Niekto z toho má stres, lebo sa v členení úradu nevyzná, vie len popísať svoj problém - napríklad, kde vybaviť požiadavku o výrob stromov. Odkiaľ zobrať informáciu, na aké oddelenie adresovať konkrétnu žiadosť, aké prílohy bude treba dať dokopy? Mestá a obce vydávajú klasické tlačené materiály, v ktorých informujú o svojej organizačnej štruktúre, o tom, kam sa s konkrétnou otázkou obrátiť a pod. Súčasne by mali byť tieto informácie aj na webovej stránke mesta/obce.

Štandardy prístupnosti webových stránok pre mestá a obce

Štandardy prístupnosti webových stránok pre mestá a obce

(26.02. 2009)

Zákon 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy hovorí o tom, že webová stránka štátnej správy má spĺňať stanovené pravidlá. Vzhľadom na rýchly vývoj internetových technológií sa stále zlepšujú a posúvajú štandardy, ktoré má spĺňať dobrý web. Preto k zákonu z roku 2006 je už dnes vydaný výnos, ten najnovší je platný od 1.10. 2008, pričom sa však stále pracuje na doplnení ďalších štandardov. Výnos poskytuje zoznam konkrétnych pravidiel, ktoré sa týkajú kódu webu, jeho farebnosti a informácií, ktoré web obsahuje. Podľa týchto pravidiel prebehlo v roku 2008 monitorovanie vybraných webov štátnej správy, miest a obcí – celkovo sa jednalo o monitoring 150 webových sídiel.

Sťahovanie súborov z www stránky mesta (obce)

Sťahovanie súborov z www stránky mesta (obce)

(27.11. 2008)

Súbory na stiahnutie poskytujú návštevníkovi možnosť stiahnuť si textové a obrázkové dokumenty, alebo priamo formuláre, ktoré sú inak bežne dostupné len na úrade. Stačí kliknúť na názov súboru a stiahnuť si ho.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »