Ako skončila kontrola štandardov webových stránok povinných osôb

Ako skončila kontrola štandardov webových stránok povinných osôb

9.9. 2011

Približne v polovici augusta zverejnilo Ministerstvo financií SR správy z monitorovania dodržiavania štandardov. Monitorovanie sa konalo od februára do konca mája 2011, monitorovaná vzorka obsahovala 150 webových sídiel. Hodnotili sa štandardy, ktoré majú byť dodržiavané už od 15.7.2009. Jedná sa o štandardy podľa § 15 Obsah webového sídla, § 16 Komponenty a funkcionality webového sídla a relatívna novinka - § 17 Vizuálne rozloženie webových stránok.

     Približne v polovici augusta zverejnilo Ministerstvo financií SR správy z monitorovania dodržiavania štandardov. Monitorovanie sa konalo od februára do konca mája 2011, monitorovaná vzorka obsahovala 150 webových sídiel. Monitorovali štandardy, ktoré majú byť dodržiavané už od 15.7.2009. Jedná sa o štandardy podľa § 15 Obsah webového sídla, § 16 Komponenty a funkcionality webového sídla a relatívna novinka - § 17 Vizuálne rozloženie webových stránok.

Celkove sa teda hodnotili štandardy webových stránok v 3 oblastiach:
Monitorovanie obsahu a funkcionality webov
Monitorovanie používania súborov
Monitorovania e-mailov a doménových mien

     Účinnosť § 17 Vizuálne rozloženie webových stránok začala len 15.7.2011, preto sa zatiaľ tento paragraf nehodnotil „natvrdo“. Ide o relatívnu novinku, ktorá nastavuje pravidlá pre vizuálne vnímanie webstránky. Základné informácie o inštitúcii, ktorá stránku vlastní, musia byť pre návštevníka „ľahko nájditeľné“. Jedná sa hlavne o kontakty, ktoré  majú byť na začiatku alebo konci navigačného menu. Z pohľadu bežného užívateľa internetu, ktorý web nejakej inštitúcie používa len raz začas, je zavedenie tohto pravidla všeobecne veľmi praktické.

     Ostatné štandardy, podľa § 15 a § 16 sú platné už dlhšie. Napriek tomu pri hodnotení bol zistený častý nedostatok - web nemal uvedené vyhlásenie o prístupnosti. Rovnako je zaujímavé, že na mnohých sídlach nebola uvedená informácia o technickom prevádzkovateľovi. Informácie na technického realizátora stránky majú byť uvedené rovnako, ako kontaktné informácie o správcovi obsahu – teda vlastníkovi stránky.

    Na stránke je potrebné na jednom mieste uvádzať aj kompetencie a služby správcu obsahu. Na stránkach obcí sa veľmi často kompetencie síce nachádzajú, ale bývajú rozdelené do viacerých podstránok. Kompetencie obce všeobecne sú na jednej podstránke, kompetencie starostu na inej, kompetencie zastupiteľstva na ďalšej. Toto roztrúsenie je považované za porušenie. Pre návštevníka je výhodnejšie nájsť na jednom mieste, prehľad konkrétnych kompetencií, ktoré obec vykonáva. Aby ste sa rovno z webu dozvedeli, že napríklad stavebný úrad sa v obci nenachádza, a kvôli formulárom sa budete musieť pozrieť na web blízkej väčšej obce, alebo mesta.

     Rovnako praktické je uverejnenie úradných hodín tak, aby ich návštevník našiel rýchlo a intuitívne. Zaujímavé je, že najčastejšie sa vyskytujúcou chybou v anglických verziách bolo práve neuvádzanie úradných hodín.
Zistené nedostatky vo všetkých spomínaných prípadoch boli spôsobené správcom obsahu, alebo presnejšie jeho zamestnancom. Preto je dôležité, aby človek, ktorý spravuje webovú stránku obce, mesta, alebo povinnej inštitúcie poznal, ako zapracovať jednotlivé pravidlá a štandardy do webovej stránky.
    Spoločnosť Webygroup organizuje pre obce dni otvorených dverí s názvom: Aby web vašej obce nebol pre vás hrozbou, ale prínosom. Jeho obsahom je vysvetlenie, čo všetko je potrebné pre web obce, aby splnil všetky náležitosti dané zákonmi SR a ponuka riešenia pre malé obce ale aj mestá. Aktuálne termíny pre Deň otvorených dverí si pozrite na www.webyportal.sk/otvoreny-den.xhtml

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »