Otvorené dni pre obce a mestá

Moderný obecný web pre mladých aj pre seniorov

Otvorené dni

Termín a miesto:


 • Nové termíny Otvorených dní 2020 už čoskoro!
O prednášajúcich
Erika Píšová je manažérka projektu webových sídiel obcí a miest. Je hlavnou školiteľkou pre systém Webyportál. Realizuje aktívny hot-line a odborné poradenstvo v oblasti legislatívy webových sídiel obcí a miest. Absolvovala preškolenie MF SR v oblasti znalectva štandardov. V klasifikácií znalosti štandardov dosiahla striebornú úroveň. Na Otvorených dňoch, Stretnutiach administrátorov aj na odborných školeniach sa delí s množstvom skúsenosti získaných pri tvorbe webových sídiel obcí a miest.

Miriam Surová je riaditeľkou sekcie Tvorby webových sídiel pre obce a mestá. Koordinuje a organizuje výrobu mestských a obecných www stránok viac ako 12 rokov. Aktívne sa venuje prezentácií systému Webyportál v médiách, na stretnutiach ZMO a následne na Otvorených dňoch.

Tatiana Nevolná je obchodná manažérka pre systém na tvorbu webových sídiel pre obce a mestá viac ako 9 rokov. Intenzívne sa venuje klientom - slovenským obciam pri tvorení nových webov. Vedomosti získané praxou odovzdáva na Otvorených dňoch.

RNDr. Beata Kráľová je obchodná manažérka a školiteľka pre systém Webyportál. Absolvovala preškolenie MF SR v oblasti znalectva štandardov. V klasifikácií znalosti štandardov dosiahla bronzovú úroveň. Aktívne sa zaoberá poradenstvom pre plnenie webových sídiel obcí SR.


Predbežne sa zaregistrujte

Program otvoreného dňa

 • 1. prednáška

  Rady pre obecný web, základné informácie o štandardoch a prístupnosti webov samospráv.
  Ako si skontrolujte obecnú stránku, či spĺňa štandardy MF SR.

  Základné informácie ako má vyzerať grafické riešenie a ako plniť webového sídlo v zmysle prístupnosti pre slabozrakých a nevidiacich. Navigácia na webe podľa štandardov, technické parametre.

 • 2. prednáška

  Ukážky v redakčnom systéme Webyportál, zverejňovanie povinných informácií.
  Efektívny, rýchly a intuitívny softvér pre webové sídlo samosprávy realizované v zmysle štandardov.

  Webyportál poskytuje širokú škálu modulových riešení špeciálne upravených pre potreby samosprávy: Úradná tabuľa, VZN, Zasadnutia a uznesenia rady, zastupiteľstva, komisií, Zverejňovanie, Mapový portál, Hlasová služba, Zväčšenie písma ...

 • 3. prednáška

  Moderná komunikácia samosprávy s občanmi.
  Ako jednoducho, rýchlo a efektívne komunikovať s občanmi prostredníctvom moderných nástrojov:
  Email hlásnik,
  SMS hlásnik,
  Sociálne siete,
  Mobilná aplikácia


  Zároveň prístupne a bezbariérovo cez počítač aj akékoľvek iné mobilné zariadenie – mobil, tablet ...

Otázky, ktoré by ste si mali položiť, či ich spĺňa web vašej obce:


 • Máte www stránku obce urobenú v peknej grafike. Páči sa Vám, aj vašim občanom.
  Viete, že grafické riešenie vašej obecnej www stránky musí spĺňať štandardy v zmysle pravidiel Bliend friendly pre slabozrakých a nevidiacich?.

 • Z vášho pohľadu informácie na vašej obecnej www stránke sú pre každého zrozumiteľné a nájditeľné.
  Viete že musíte dodržiavať normy pre prístupnosť a použiteľnosť www stránky?
  Viete čo znamená dodržiavať prístupnosť www stránky v zmysle výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z.z. z 4.3. 2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy?.


 • Máte svoju www stránku umiestnenú u hostingovej spoločnosti a funguje Vám bez výpadkov.
  Viete, že vaša www stránka musí mať zabezpečené zálohovanie dát podľa platného výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre IS VS?.

 • Internet je najrýchlejšie rozvíjajúce sa technické odvetvie na svete.
  Viete, že vaša www stránka sa musí aktualizovať nielen obsahovo, ale aj technicky - prispôsobiť sa trendom a novým normám?.

 • Správne dodržiavania novely 546, zákona 211 o zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr hodnotila Transparency International Slovensko.
  Viete akých najväčších chýb sa dopúšťali mestá pri zverejňovaní príslušných dokumentov? Ako to napraviť aby ste nerobili aj vy tie isté chyby?.

Otvorený deň

 

Po vyplnení formulára Vám mailom potvrdíme účasť.
Radi Vám poskytneme ďalšie informácie aj na surova@webygroup.sk, alebo na tel.č. 0907 822 893

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »