Ako zverejňovať po novom a bez chýb

Ako zverejňovať po novom a bez chýb

5.12. 2011

Od 1. 1.2012 začne platiť takzvaná novela novely, alebo presnejšie povedané, novela zákona o zverejneňovaní (novela zákona o slobode informácií). Bola schválená 19.10. 2011. V novele je upravených niekoľko podstatných nastavení.

    Od 1. 1.2012 začne platiť takzvaná novela novely, alebo presnejšie povedané, novela zákona o zverejneňovaní (novela zákona o slobode informácií). Bola schválená 19.10. 2011. V novele je upravených niekoľko podstatných nastavení.

    Mnohí si určite vydýchnu po prečítaní informácie, že už sa nebudú musieť  zverejniť časti zmluvy, ako sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory. Tieto časti zmlúv je komplikované vytvoriť v origináli, nieto ešte ich pretransformovať do elektronicky čitateľnej podoby v súlade so štandardami.

     Po novom bude aj stanovený rozsah informácií, ktoré majú byť na písomnom potvrdení o zverejnení zmluvy. To znamená, že vydanie potvrdenia bude podstatne jednoduchšie. (opomenieme kuriózny fakt, na čo je potvrdenie na papieri, keď majú obe zúčastnené strany v ruke zmluvu a navyše je zverejnená na www stránke).

     Doterajšie znenie nešpecifikovalo ako dlho majú byť dokumenty zverejnené. Vysvetlenia boli od obligátneho nekonečna až po minimalistické presvedčenie, že zmluva má byť zverejnená len kým nenadobudne účinnosť, čiže len do druhého dňa. Teraz  bude jasne stanovená povinnosť zverejňovať zmluvu nepretržite počas existencie záväzku, ktorý je jej predmetom, najmenej však päť rokov od nadobudnutia účinnosti.

     Rovnako sú upresnené pravidlá pre zverejnenie informácií o faktúre a objednávke. Zákon konečne upresnil, že nie je potrebné zverejniť celý dokument, ale len informácie o ňom. Ktoré informácie treba zverejniť, je dané. Nie je potrebné skenovanie, ani ako doplnok. Pri objednávkach a faktúrach platí rovnako ako pri zmluvách doba zverejnenia päť rokov od  zverejnenia.

     V závere ešte informácia - touto novelou sa zrušil limit, podľa ktorého nebolo treba zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry do sumy 1000 Euro. Opäť bude teda potrebné  zverejňovať VŠETKY  zmluvy, objednávky a faktúry.
V podstate je pozitívom, že boli stanovené pravidlá. Problém je, že nie sú celkom presné, nemajú technické prepojenie na štandardy, vyplývajúce z iného zákona a ani nie sú pravidlá na všetko, čo by možno bolo treba.

     Autorka je konzultantka a školiteľka pre spoločnosť WEBY GROUP. Spoločnosť sa špecializuje na tvorbu www stránok pre slovenské mestá a obce v zmysle platných zákonov SR. V súčasnosti spravuje www stránky pre 38 miest a vyše 200 slovenských obcí. Súčasne so systémom pre správu obsahu obecného webu poskytuje obciam aj vzdelávanie a poradenstvo v danej problematike.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »