Štandardizované zverejňovanie

Štandardizované zverejňovanie

23.2. 2012

Od januára začalo platiť zverejňovanie po novom, teda zverejňujú sa údaje o objednávke a o faktúre. Zároveň začalo platiť nariadenie vlády, ktoré explicitne stanovilo, ako konkrétne zverejňovať v Centrálnom registri zmlúv. Len pre pripomenutie, register je miesto zriadené Úradom vlády SR, kde zverejňujú údaje povinné osoby - štátne úrady, VUC a pod.   

     Od januára začalo platiť zverejňovanie po novom, teda zverejňujú sa údaje o objednávke a o faktúre. Zároveň začalo platiť nariadenie vlády, ktoré explicitne stanovilo, ako konkrétne zverejňovať v Centrálnom registri zmlúv. Len pre pripomenutie, register je miesto zriadené Úradom vlády SR, kde zverejňujú údaje povinné osoby - štátne úrady, VUC a pod.   

      Nariadenie vlády okrem iného upresnilo, že v Centrálnom registri sa zmluva uverejňuje s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré zmluvu podpísali. Výsledný dokument má byť zverejnený už bez uvedenia podpisu týchto osôb, dátumu podpisu zmluvy a odtlačku pečiatky účastníkov zmluvy. Táto formulácia je veľmi dôležitá, lebo prvý krát sa dokument pripravený ministerstvom spravodlivosti odvoláva na štandardy, ktoré gestoruje ministerstvo financií. 


     Zverejnený dokument má byť  vo formáte Portable Document Format (.pdf) s možnosťou vyhľadávania. Možnosť vyhľadávania znamená, že ak je tento dokument otvorený, užívateľ si po kliku na „Vyhľadať“ môže zadať slovo, alebo slovné spojenie a dokument sa prehľadá.
Možnosť vyhľadávania znamená aj to, že sa bežnému užívateľovi otvorí práve tento konkrétny dokument, ak si vo vyhľadávači zadá konkrétne slovné spojenie z tohto dokumentu. 
Pozor ale, nie je dovolené do formátu .pdf ukladať zoskenovaný dokument. Je to možné  rozoznať aj tak, že ak chcete ľubovoľnú časť dokumentu „vysvietiť“, sken sa po kliku „vysvieti“ celý. Pre čítačku slabozrakého je takto zverejnená zmluva nečitateľná. Súčasne zoskenovaný dokument sa nedá prehľadávať.

     Mnohé subjekty, ktoré musia zverejňovať, stále bojujú s neochotou svojich zmluvných partnerov, poskytnúť im ako povinnej osobe zmluvu v elektronickej podobe v zmysle štandardov. Ide hlavne o poisťovne, banky, z ktorých mnohé majú zmluvu pripravenú ako predtlačený formulár, ktorý sa vypisuje rukou. Načas pomôže, ak v prehlásení o prístupnosti svojho webového sídla uvedú, že majú zverejnenú zmluvu v naskenovanej podobe. Ale zverejniť ju správne podľa štandardov treba bezodkladne.

     Nariadenie vlády síce hovorí o zverejňovaní v Centrálnom registri, ale pre obce, ktoré zverejňujú po svojom sú dôležité hlavne tieto zásady: zverejňovať bez podpisu, bez pečiatky a zverejňovať dokument ako prehľadávateľné pdf.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »