Ako zverejňovať súbory na www stránke obce alebo mesta

Ako zverejňovať súbory na www stránke obce alebo mesta

19.10. 2011

Súčasťou hodnotenia webových stránok povinných osôb, ktoré prebehlo v apríli až júni, bolo aj hodnotenie, ako sa na www stránkach zverejňujú súbory. O čo presne ide? Súbory sa na web dávajú bežne. No dôležité je, aby informácie na webe boli čitateľné aj pre slabozrakých a nevidiacich. Títo používajú na čítanie informácií z počítača tkz “čítačku”. Súbory uverejnené na www stránkach samosprávy musia mať preto čitateľný, spracovateľný a ďalej použiteľný obsah, ktorý vie prečítať aj čítačka. Tento štandard má byť splnený minimálne na 90%.  Pri poslednom monitorovaní dosiahli 100 % len štyri webové sídla.

     Súčasťou hodnotenia webových stránok povinných osôb, ktoré prebehlo v apríli až júni, bolo aj hodnotenie, ako sa na www stránkach zverejňujú súbory. O čo presne ide? Súbory sa na web dávajú bežne. No dôležité je, aby informácie na webe boli čitateľné aj pre slabozrakých a nevidiacich. Títo používajú na čítanie informácií z počítača tkz “čítačku”. Súbory uverejnené na www stránkach samosprávy musia mať preto čitateľný, spracovateľný a ďalej použiteľný obsah, ktorý vie prečítať aj čítačka. Tento štandard má byť splnený minimálne na 90%.  Pri poslednom monitorovaní dosiahli 100 % len štyri webové sídla.

      Najčastejším porušením je zverejnenie súboru vo formáte .doc, čo nie je povolené samostatne. Tento formát je možné použiť len vtedy, ak  je na tom istom mieste zverejnený rovnaký obsah v jednom z povolených formátov.  Pri monitorovaní v prvom polroku 2011 bolo zistených veľa porušení v súvislosti so skenovaním dokumentov. Logicky to súvisí s povinným zverejňovaním zmlúv, objednávok a faktúr – zvýšilo sa tak množstvo dokumentov na webe povinnej osoby.

   Ak sa zmluva naskenuje a potom sa uloží ako formát .pdf, stále je to len obrázok. Každý obrázok na webe, ak obsahuje nejakú informáciu, potrebuje textový popis - alternatívu. Ak čítačka nenájde k obrázku alternatívu, nič neprečíta. Na webe sa to klasifikuje ako výrazné porušenie pravidla 1.1.

     Čo je teda správnou alternatívou k takému komplikovanému obrázku ako je sken zmluvy?
Podľa výnosu, štandardom je: „..spracovanie a rozoznávanie textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru v tlačených fontoch ako textu, ak je to technicky uskutočniteľné...“
V „preklade“ to znamená, že ak je v nejakom súbore tlačený text (čo v zmluve je),  tak potom sa tento text musí dať spracovávať a rozoznávať. Z obyčajného skenu sa nedá nič skopírovať a následne spracovať. Je to možné skontrolovať tak, že si vysvietite časť textu a stlačíte CTRL plus C. Ani sa netrápte, ono to nepôjde. Spracovávať, teda aj skopírovať text je možné len vtedy, keď je text (napr. zmluva) zoskenovaná a prešla softvérom na rozoznávanie znakov OCR. Potom už čítačka bude schopná zoskenovaný dokument prečítať, avšak ani potom súbor nemusí na 100% spĺňať štandardy, ak nebude správne štruktúrovaný.
 
     Aj samotný centrálny register zmlúv, zriadený Úradom vlády zverejňuje zmluvy dvojmo – jednu naskenovanú a druhú prepísanú. A ako zverejňujete u vás ? Máte už svoj systém ? Alebo čakáte na novelu?

     Pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr môžete využiť aj Nástroj pre zverejňovanie zmlúv 

 

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »