Zmluvy a zverejňovanie II.

Zmluvy a zverejňovanie II.

9.8. 2012

Už v minule sme sa zaoberali témou zverejňovania zmlúv. Posledné právne úpravy ohľadne zverejňovania objasnili, ktoré časti zmlúv sa nemusia zverejňovať. Upravili aj informáciu o zmluvách, ktoré sa vôbec nezverejňujú. Štandardy pre informačné systémy verejnej správy zas vravia, ako dodržať aby boli čitateľné aj pre slabozrakého. Pravidlá sú relatívne jasné.

      Už minule sme sa zaoberali témou zverejňovania zmlúv. Posledné právne úpravy ohľadne zverejňovania objasnili, ktoré časti zmlúv sa nemusia zverejňovať. Upravili aj informáciu o zmluvách, ktoré sa vôbec nezverejňujú. Štandardy pre informačné systémy verejnej správy zas vravia, ako dodržať aby boli čitateľné aj pre slabozrakého. Pravidlá sú relatívne jasné.

      Od začiatku roka pribudol ešte jeden právny predpis ohľadne zverejňovania zmlúv. Tým je Nariadenie vlády 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a informácie o uzatvorení zmluvy.

     Zdá sa, akoby toto nariadenie s obcami nemalo žiaden súvis, no pravda je iná.
Nariadenie vlády upravuje pravidlá pre Centrálny register zmlúv, kde zverejňujú štátne inštitúcie. Tu nezverejňujú svoje zmluvy obce či školy. Ak obce, alebo školy nemajú vlastný web, sú povinné zverejňovať v Obchodnom vestníku. Rovnaké pravidlá, aké platia pre Centrálny register, platia aj pre zverejňovanie na portáloch obcí:

 1. O podpise na zmluve
  Zmluva sa posiela ako súbor na zverejnenie s menom a priezviskom osôb, ktoré zmluvu podpísali. Nemá sa uvádzať ich podpis. Poverená osoba, ktorá zmluvu zverejňuje nepotrebuje vedieť, kde sa podpis na papieri nachádza, alebo či sedí so vzorom. Zmluvu zverejní až v prípade, že daná zmluva je naozaj uzatvorená a má nadobudnúť účinnosť.    
       Praktický príklad absencie podpisu na elektronickom dokumente, sú všetky právne predpisy zverejnené na weboch ministerstiev, alebo na Portáli právnych predpisov. Napríklad Nariadenie vlády 498/2011 Z.z., podpísali tri osoby – prezident, premiérka a predseda Národnej rady. Čo myslíte, sú na zverejnenom dokumente vidieť ich podpisy? Ak tam nie sú, môže občan veriť danému dokumentu? Samozrejme, že môže, pretože za zverejňovanie právnych predpisov nesie zodpovednosť konkrétna osoba / osoby na ministerstve.
 2. O pečiatke na zmluve
  Podobne ako s podpisom, je to aj s pečiatkou na zverejnenej zmluve. Na zverejňovanej verzii nemá byť odtlačok pečiatky. Podpisy a pečiatky môžu byť veľmi ľahko zneužité, zvlášť ak sa na webovom sídle zverejnia v dobrej kvalite.
 3. O formáte .pdf
  Súbor obsahujúci zmluvu má mať formát .pdf a má sa v ňom dať vyhľadávať. Najčastejšou chybou na portáli obcí je zverejnenie zoskenovanej zmluvy do formátu .pdf tak, že vznikne obyčajný obrázok, v ktorom sa vyhľadávať nedá. Sken zmluvy je povolený len v prípade, ak je použitý program OCR. Ten dokáže zoskenovať zmluvu v takom tvare, že sa v ňom dá vyhľadávať, no aj tak máva často priveľkú chybovosť.

    Zverejňovanie zmlúv sa dá jednoducho realizovať cez Nástroj na zvrejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priamo na vlastnej doméne.

 

9. 8. 2012 © WEBY GROUP
Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov Webyportal.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese obchod@webygroup.sk

 

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »