Obec Trnavá Hora získala 1.cenu za „proobčiansky prístup a transparentné zverejňovanie“

Obec Trnavá Hora získala 1.cenu za „proobčiansky prístup a transparentné zverejňovanie“
V piatok 4. septembra 2020 občianske združenie  ZOMOS (Združenie občanov miest a obcí Slovenska) udelilo obci Trnavá Hora 1. cenu za „proobčiansky prístup a transparentné zverejňovanie“, ktoré je nad rámec povinného zverejňovania ako prejav otvorenosti voči občanom pri riadení samosprávy. 

Odovzdávanie cien sa konalo v Ružomberku v hoteli „Kultúra“. Naša obec v roku 2015 na svojom obecnom webe www.trnavahora.sk, ako prvá na Slovensku, zriadila rubriku pre osobné vyjadrenie starostu: „Starostov infokanál“, ktorý okrem „otázok starostovi a starosta informuje“ má aj rubriku „Stretnutia a rokovania starostu obce“ . Táto rubrika je výnimočná tým, že prostredníctvom nej starosta obce heslovitou formou v dennom prehľade uvádza svoje stretnutia, rokovania, resp. témy a problémy, ktoré riešil v konkrétnom dni. 

Informácie sú zverejňované po ukončení mesiaca na obecnom webe, facebooku a občanom zasielané emailinfokanálom. Takéto ocenenie veľmi poteší, pretože je to administratívna práca naviac, navyše náročná na presnosť a pamäť. Zápisy sa musia robiť každý deň dvakrát, lebo udalostí je za deň toľko veľa, že na druhý deň sa už strácajú z pamäte. 

Inou potešiteľnou skutočnosťou je fakt, že komisiu, ktorá robila výber nominovaných obcí na udelenie ceny tvorili ľudia, ktorí sú na Slovensku považovaní za odborníkov v oblasti boja proti korupcii, ktorej najväčším bičom je otvorenosť, transparentnosť a povinné zverejňovanie.

Mgr. Pavel Kravec
Starosta obce Trnavá Hora

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »