Čo je to prístupná www stránka obce

Čo je to prístupná www stránka obce

(28.07. 2009)

Informácie poskytované na weboch miest a obcí majú byť dostupné pre každého, t.j bezbariérové. Každý si iste pamätá, ako sa pred pár rokmi vo veľkom stavali a dorábali bezbariérové vstupy do budov. Bezbariérový web je niečo veľmi podobné. Ak je budova bezbariérová, má sa do nej pohodlne dostať aj človek na vozíčku. Ak je web dostupný pre každého, to znamená, že si z neho vie prečítať, či vypočuť informácie aj ten návštevník, ktorý nevidí, nepočuje, ale aj ten, ktorý má pohybové znevýhodnenie.

Informácie poskytované na weboch miest a obcí majú byť dostupné pre každého, t.j bezbariérové. Každý si iste pamätá, ako sa pred pár rokmi vo veľkom stavali a dorábali bezbariérové vstupy do budov. Bezbariérový web je niečo veľmi podobné. Ak je budova bezbariérová, má sa do nej pohodlne dostať aj človek na vozíčku. Ak je web dostupný pre každého, to znamená, že si z neho vie prečítať, či vypočuť informácie aj ten návštevník, ktorý nevidí, nepočuje, ale aj ten, ktorý má pohybové znevýhodnenie.

Pri bezabriérovom webe napríklad nevidiaci dostane informáciu, ktorá je prezentovaná vo forme obrázka, popísanú alternatívnym textom. Zástupný, teda alternatívny text musí byť sformulovaný tak, aby vystihoval podstatu obrázku. Nepočujúci zas z bežného videozáznamu nemusí pochopiť podstatu, preto zákon prikazuje video (napr. záznam zo zasadnutia zastupiteľstva) titulkovať, pričom titulky musia byť synchrónne s prebiehajúcim dejom. Treba však zároveň povedať že technológie, ktoré by titulkovali videá, sú pre samosprávy ťažko dostupné. V skutočnosti sa zo zastupiteľstva vždy spracuje zápisnica, teda podrobný záznam prebiehajúceho rokovania, ale bolo by veľmi komplikované spojiť ju s videom. Aj keď - dá sa, len to niečo stojí.

Netreba zabúdať ani na starších ľudí, ktorí v nemalej miere využívajú internet a ich počet stále narastá. Ak je písmo na stránke veľmi maličké a nedá sa zväčšiť, alebo ak je použitá taká farba písma, že na podklade zaniká, je stránka pre človeka neprístupná, tým pádom bezpredmetná – musí hľadať informácie inde. Úpravu grafiky, farebnosti stránky, alebo veľkosti písma väčšinou zrealizuje jej technický prevádzkovateľ.

Zákon o štandardoch prístupnosti webových stránok neplatí len pre weby miest a obcí, ale pre všetky weby „povinných osôb“. Zákon definuje , že povinnými osobami okrem orgánov štátnej správy sú aj rôzne inštitúcie, školy, škôlky, informačné centrá a pod. Ide o inštitúcie a zariadenia, ktoré vykonávajú nejakú dôležitú kompetenciu, alebo pracujú so špecifickými informáciami.

Bežný užívateľ na prvý pohľad nevidí rozdiel medzi webom, ktorý spĺňa kritériá prístupnosti a inými webmi. No veľmi rýchlo zistí, že na „prístupnej www stránke“ nemá problém nájsť čokoľvek, čo hľadá. Rýchlo nájde kontakty, v priebehu niekoľkých sekúnd zistí na koho kompetentného sa treba obrátiť ohľadne obsahu webu a podobne.

Firma WEBY GROUP realizuje veľké množstvo www stránok slovenských miest a obcí. Súčasne s tvorbou webu školíme administrátorov a poskytujeme poradenstvo ako www stránku napĺňať, aby spĺňala kritériá štandardov prístupnosti webových stránok.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »