Čo treba mať na webe obce/mesta

Čo treba mať na webe obce/mesta

(24.11. 2009)

Web obce/mesta slúži predovšetkým na to, aby sa na ňom prezentovali informácie o samospráve a danej obci vôbec. Stránka má byť „výstavnou skriňou obce“ s vždy aktuálnymi informáciami, s kvalitnými fotkami. Je k dispozícii 24 hodín denne a už v prvom okamihu by mala zaujať. A zaujať nielen návštevníka – turistu, ale aj vlastných občanov a podnikateľov regiónu a samozrejme má byť prístupná aj pre hendikepovaných občanov, sluchovo a zrakovo postihnutých.

Web obce/mesta slúži predovšetkým na to, aby sa na ňom prezentovali informácie o samospráve a danej obci vôbec. Stránka má byť „výstavnou skriňou obce“ s vždy aktuálnymi informáciami, s kvalitnými fotkami. Je k dispozícii 24 hodín denne a už v prvom okamihu by mala zaujať. A zaujať nielen návštevníka – turistu, ale aj vlastných občanov a podnikateľov regiónu a samozrejme má byť prístupná aj pre hendikepovaných občanov, sluchovo a zrakovo postihnutých.

Obce ako povinné osoby majú zverejňovať informácie podľa istých štandardov, to stanovuje zákon. No nie celkom uzavreté je, čo majú zverejňovať. Klasicky je to agenda zastupiteľstva – kto je primátor, poslanci, aké sú komisie, ktorí poslanci sú v ktorých komisiách, atď. Treba ale vedieť, kedy zastupiteľstvo zasadá, keďže je verejné, a treba zverejniť aj zápisnicu a uznesenia. Niektoré obce zverejňujú aj prehľad, kto ako hlasoval, a dochádzku poslancov. Ponúkajú na stiahnutie aj materiály, ktoré boli predmetom rokovania zastupiteľstva.

Takmer na každom webe sa prezentujú aj Všeobecne záväzné nariadenia, štatút a kompetencie. Kvôli úspešnej účasti v rôznych projektoch je treba, aby na webe boli aj žiadosti o cenové ponuky a vôbec verejné obstarávanie. Žiadosti a formuláre z oblasti životného prostredia, alebo informácie ako postupovať, ak pre príbuzného potrebujete opatrovateľku či rovno domov dôchodcov, ale tiež aj Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám určuje, ako treba o informácie požiadať oficiálne a na webe musí byť jasný návod. Existujú originálne a prenesené kompetencie. Ale fakt je - bežný obyvateľ nemusí poznať čísla zákonov, musí sa len intuitívne k hľadanej informácii dostať. Je potrebné, aby sa na webe zorientovali aj ľudia, ktorí sú síce absolútne mimo problematiky samosprávy, ale žijú tu. A napríklad, hľadajú informáciu, koľko, kam a dokedy sa tohto roku platí za psa. Aj tento typ praktických informácií na webe má byť.

Záver je nasledovný – web obce nemusí obsahovať pohyblivé animované obrázky, náročnú grafiku, aby zaujal. Dôležité je, aké informácie ponúka, ako sú užívateľsky prístupné a akou formou sú zverejnené.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »