Elektronické vládnutie alebo E-government

Elektronické vládnutie alebo E-government

26.11. 2013

Od začiatku novembra tohto roku platí na Slovensku zákon o E-governmente. Celý názov je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Jedná sa o výkon verejnej moci elektronicky, nejde o iné právne inštitúty, ale o ich elektronickú alternatívu.

      Od začiatku novembra tohto roku platí na Slovensku zákon o E-governmente. Celý názov je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Jedná sa o výkon verejnej moci elektronicky, nejde o iné právne inštitúty, ale o ich elektronickú alternatívu.

    Čo je dôležité v E-governmente

Veľa vecí už vybavíme elektronicky, registrujeme sa, dostávame informácie alebo naopak prispievame, telefonujeme, nakupujeme. Prečo nevybaviť aj úradné záležitosti cez počítač?

    Vo všeobecnosti by bolo skvelé, ak by sme mohli  nejakú úradnú vec vybaviť tak, že si žiadosť napíšeme na počítači a na úrad odošleme mailom. Na úrade vec vybavia a potom mi dajú vedieť, či mám ešte niečo doplniť, alebo rovno pošlú rozhodnutie. Otázkou je, ako budú na úrade vedieť - som to skutočne ja a nie niekto, kto sa za mňa vydáva?
    Okrem toho je potrebné, aby elektronická verzia bola úplným ekvivalentom klasickej, písomnej verzie listín a tiež, aby to čo sa posiela bolo ozaj moje, aby mi do toho nikto nevstúpil.

    Elektronický podpis

Faktom je, že bola potrebná právna úprava pre definovanie množstva nových pojmov. Celá komunikácia je rozmanitá a rýchla. Internet je médium takmer nekonečných možností, získané údaje je možné ľahko zneužiť.  

    Už dávnejšie platí, že zaručený elektronický podpis je ekvivalentom klasického podpisu. Konkrétne o tom hovorí zákon 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise. S dôrazom na slovko zaručený, lebo zaručený elektronický podpis, spolu s časovou pečiatkou je to isté, akoby ste mali niečo podpísané a overené u notára.
     Technicky je zaručený elektronický podpis informácia, ktorá je pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom. Musí spĺňať určité technické požiadavky.

    Konkrétne použitie je totožné s klasickým, vlastnoručným podpisom. Potvrdzuje identitu toho, kto podpisuje elektronický dokument a tiež aj to, čo je obsahom dokumentu. Napíšete žiadosť, pripojíte k nej elektronický podpis, alebo inak povedané - zabalíte ju do svojho elektronického podpisu a to čo je vnútri  sa už potom nedá meniť.

    Zákon o E-governmente hovorí o tom, že sa elektronická komunikácia má stať nosnou formou komunikácie. Už žiadne dokladanie informácií, ktoré sa nachádzajú v niektorom z existujúcich štátnych registrov, žiadne nezmyselné vytlačené potvrdenia o zverejnení na internete a podobne. Bolo by to super, ušetrili by sme. Reálne je to zatiaľ hudba budúcnosti, ale „orchester sa už ladí.“
 

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »