Novinky, ktoré sa týkajú webu obce

Novinky, ktoré sa týkajú webu obce

(1.2. 2010)

V roku 2006 sa na Slovensku prvý krát stanovili štandardy a uzákonili pravidlá pre weby miest a obcí. V lete začal platiť zákon a následne vyšiel k nemu výnos. Keďže boli jasné pravidlá, bolo možné ich kontrolovať. Ministerstvo financií ako gestor sa stará o dodržiavanie pravidiel a weby povinných osôb podrobuje kontrole.

V roku 2006 sa na Slovensku prvý krát stanovili štandardy a uzákonili pravidlá pre weby miest a obcí. V lete začal platiť zákon a následne vyšiel k nemu výnos. Keďže boli jasné pravidlá, bolo možné ich kontrolovať. Ministerstvo financií ako gestor sa stará o dodržiavanie pravidiel a weby povinných osôb podrobuje kontrole.

Pravda je, že tieto pravidlá nevznikli len v roku 2006 a samé od seba, ale existujú už dávno a platia celosvetovo. World Wide Web Consortium (W3C) ich dalo dokopy ako súbor pravidiel známych pod názvom smernica odporučení WCAG 1.0. Práve túto smernicu poznáme ako pravidlá, ktoré majú dodržiavať weby miest a obcí.

V skratke platí: ak má obec web, musí ho mať podľa zákonných pravidiel. Všetky obce web mať nemusia. Mestá áno.

Novela 570/2009 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy upravuje a presnejšie špecifikuje povinné osoby, ktorých weby musia byť vyrobené, prípadne upravené podľa planých štandardov.

Jedná sa o právnické osoby, ktoré povinná osoba - obec zriadila. Ďalej, podľa štandardov musia byť aj weby povinných osôb, ktoré sú založené obcou. Štandardy platia aj pre weby inštitúcii, na ktoré je prenesený výkon verejnej moci alebo ktoré plnia úlohy na úseku preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitného predpisu.

Mnohé mestá a obce majú v svojej pôsobnosti školy, škôlky, domovy dôchodcov, alebo iné inštitúcie. Mnohé z týchto zariadení majú vlastné webové stránky, no spadajú do pôsobnosti zákona o informačných systémoch verejnej správy. Rovnako pravidlá platia aj pre firmy ako obecné lesy, skládky, technické služby a podobne. Ak by sa web takejto spoločnosti podrobil hodnoteniu, musí byť ku dňu, kedy ho prechádzajú hodnotitelia, upravený podľa štandardov.

Novela zákona o informačných systémoch verejnej správy nadobúda platnosť 1.2. 2010. Treba však povedať, že okrem zmien v povinných osobách pre účely tohto zákona je tu aj jedna významná pozitívna zmena. Podľa paragrafu 10, odsek 1 sú výrazne znížené dolné hranice prípadnej pokuty, na 2 000 eur.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »