Novinky v pravidlách prístupnosti webu samosprávy

Novinky v pravidlách prístupnosti webu samosprávy

(27.07. 2010)

Legislatívny procesom len prednedávno úspešne prešiel materiál, ktorý je novelou doteraz platného výnosu. Jedná sa o Výnos o štandardoch pre ISVS č. 312/2010 Z. z., účinný od 15. júna 2010. Voči pôvodnému výnosu obsahuje nový materiál niekoľko zmien, no v zásade je princíp rovnaký - vybudovať webové sídlo tak, aby bolo čo najprístupnejšie.

Legislatívny procesom len prednedávno úspešne prešiel materiál, ktorý je novelou doteraz platného výnosu. Jedná sa o Výnos o štandardoch pre ISVS č. 312/2010 Z. z., účinný od 15. júna 2010. Voči pôvodnému výnosu obsahuje nový materiál niekoľko zmien, no v zásade je princíp rovnaký - vybudovať webové sídlo tak, aby bolo čo najprístupnejšie.

Doteraz bolo ošetrených osem oblastí štandardizácie, novým výnosom pribudli aj Metadátové štandardy, Štandardy pre priestorovú identifikáciu a Štandardy pre zdravotnícke informačné systémy.

Doplnené a rozvinuté boli niektoré paragrafy štandardov pre prístupnosť a funkčnosť webových stránok. V anglickej mutácii, ktorá je povinná už na základe predchádzajúcich výnosov, nie je dovolené kombinovať slovenský a anglický obsah. Znamená to, že ak raz vytvoríte mutáciu, má byť kompletne celá v angličtine a nemajú sa v nej nachádzať rôzne “zbytky” slovenského textu či navigácie. Pre mnohé weby stále platí, že ich anglická mutácia obsahuje skôr informácie pre turistov, info o histórii alebo významných podujatiach. Aj toto je však už upravené štandardom a základ anglickej mutácie je jasne definovaný. Všetko naviac v mutácii je bonus.

Čo pribudlo, je štandard pre vizuálne rozloženie webovej stránky. Doteraz bolo len povinné zverejniť niekde na webe kontaktné informácie. Aké konkrétne tieto kontaktné informácie majú byť sa nezmenilo. No teraz je už jasne povedané, že sa táto položka navigácie má volať “kontakt” – alebo jeho ekvivalent. Rovnako je určené, aby sa táto položka navigácie nachádzala buď na začiatku, alebo na konci navigačného menu.

Presným určením názvu podstránky, kde sa nachádzajú kontaktné údaje odzvonilo “schovávačkám typu Základné informácie” kde hľadáte niečo všeobecné a na veľké prekvapenie nájdete kontaktné informácie. Podobne nie je prípustné aby sa užívateľ dostal ku kontaktným údajom cez tri kliky ako napríklad cez vnorenia: Úrad – Samospráva – Kontakty. Kontakt má byť na prvý pohľad viditeľný na úvodnej stránke webu. Kontaktné informácie majú byť jasne odlíšené, ak sa nachádzajú niekde na úvodnej stránke a nie po odkliku.

Nový výnos dáva rovnako ako predošlé, čas na úpravu, v niektorých prípadoch rok, niekde až dva. Napriek tomu je najvyšší čas upraviť web podľa nových pravidiel. Okrem dobrého pocitu, že máte všetko v poriadku sa na jednej strane môžete pochváliť, že ste dobrí a sledujete trendy a na druhej strane, načo prispievať do štátneho rozpočtu zbytočnými pokutami?

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »