Novinky v zverejňovaní zmlúv

Novinky v zverejňovaní zmlúv

29.4. 2011

Je množstvo spôsobov, ako sa obce a iné povinné osoby rozhodli riešiť otázku zákonného zverejňovania. Ak povinná osoba má webové  sídlo (www stránku) a je samostatná, má zároveň aj povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry. Ak webovú stránku nemá, zverejňuje len zmluvy v Obchodnom vestníku.

    Je množstvo spôsobov, ako sa obce a iné povinné osoby rozhodli riešiť otázku zákonného zverejňovania. Ak povinná osoba má webové  sídlo (www stránku) a je samostatná, má zároveň aj povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry. Ak webovú stránku nemá, zverejňuje len zmluvy v Obchodnom vestníku.
      Ak napríklad obecnej škôlke vytvoril www stránku aktívny rodič, či sa o ňu zaslúžila pani riaditeľka v dobrej vôli, aby sa o škôlke vedelo, nastáva v súčasnosti problém. Aj pre túto www stránku je potrebné zabezpečiť, aby bola naozaj podľa štandardov a aby sa ňu dostávali zákonom stanovené informácie. Teda štandardizovať ju a potom na nej aj zverejňovať.
   Najčastejšie otázky sú: Ako máme zistiť, či je stránka urobená dobre? Týka sa nás aj zverejňovanie?  Čo ak nie sme právnická osoba, ale máme web?
     V prvom rade, ten kto webstránku robil, by mal vedieť objektívne povedať, či stránka spĺňa štandardy. Niekedy sa tvorca stránky nechce k problému vyjadriť, s tým, že realizáciou jeho práca skončila. Takáto reakcia znamená potom prvý signál k rýchlemu zásahu zo strany štatutára obce. Ak sa nechce dostať do problémov po kontrole, treba čo najrýchlejšie upraviť stránku do stavu, aby podľa štandardov bola. Zákon o štandardoch informačných systémov verejnej správy je v platnosti už takmer päť rokov. Hoci bol pred rokom novelizovaný a je k nemu vydaný nový výnos, základ je jasný a nemenný. Ak webová stránka nemá výnimku, nie je archívna, má byť urobená podľa štandardov. A tie treba dodržiavať aj pri zverejňovaní zmlúv. Každý dokument, ktorý je na stránke ako súbor na stiahnutie, má mať formát podľa  zákona. Na výber je ich dosť, ale hlavne by to nemal byť žiaden zoskenovaný dokument, ani kamuflovaný do pdf.
     Zverejňovanie sa týka miest, obcí ich sročiek, nadácií, škôl, škôlok, jedální. Týka sa  každého, kto je nejaký spôsobom spojený s rozpočtom obecným, mestským, a to aj v prípade, ak je podiel obce či mesta päť percent, či menej. Pokiaľ má inštitúcia právnu subjektivitu a má svoj web, zverejňovať musí.
    Spoločnosť WEBYGROUP vytvorila pre obce a mestá Nástroj pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na webovom sidle. Takto zverejnené zmluvy sú v súlade so zákonom a spĺňajú aj platné štandardy prístupnosti  www stránok pre samosprávy. Viac informácií nájdete na Zverejnenie zmlúv. 
    Od prvého mája v súvislosti so zverejňovaním nastane úľava. Začne platiť Nariadenie vlády, ktoré stanovilo, do akej sumy sa zverejňovať nemusí. Konkrétne sa nebudú zverejňovať objednávky a faktúry, kde hodnota na jednej objednávke alebo faktúre nepresahuje sumu 1000 eur bez DPH. Tento limit platí pre obce, mestá, VÚC a nimi zriadené  rozpočtové a príspevkové organizácie – klasicky pre všetky povinné osoby.
     Stále však treba myslieť na to, že za obdobie od 1.1. do 30.4. 2011 je potrebné zverejniť všetky faktúry a objednávky. Od mája už len tie na vyššiu sumu. Zmluvy sa zverejňujú stále, v plnom znení, čitateľné. Dobrá správa je, že pokladničné bloky sa nezverejňujú a ešte lepšia je, že sa chystá novela zákona o zverejňovaní.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »