Pravidlá a štandardy pre webové stránky miest a obcí

Pravidlá a štandardy pre webové stránky miest a obcí

(15.3. 2010)

Štandardy pre informačné systémy verejnej správy majú napomáhať tomu, aby zverejnené informácie boli čitateľné pre čo najväčšiu skupinu používateľov systému. Pravidlá hovoria o reálnej potrebe dostať sa na webe ku všetkému, či je človek vidiaci, nevidiaci, slabozraký, alebo nepočujúci.

Štandardy pre informačné systémy verejnej správy majú napomáhať tomu, aby zverejnené informácie boli čitateľné pre čo najväčšiu skupinu používateľov systému. Pravidlá hovoria o reálnej potrebe dostať sa na webe ku všetkému, či je človek vidiaci, nevidiaci, slabozraký, alebo nepočujúci.

Pre nevidiacich a slabozrakých je potrebné, aby zverejnené obrázky na webe mali alternatívne texty. Výnos to ukladá, je na to samostatné pravidlo. Podstatný je hlavne spôsob realizácie. Ak nevidiaci na stránke narazí na obrázok, nie je preňho často podstatné presné vypísanie, čo majú osoby na fotografii na sebe, stačí stručná informácia vo forme jednej vety. Na druhej strane, ak nevidiaci narazí na obrázok, napríklad na ikonku, ktorá je len ako dekorácia, takýto obrázok nemusí byť popísaný alternatívnym textom typu: „Ikona“. Kedy popisovať obrázok a kedy naopak nie, vyplynie vždy z celkovej informácie, ktorá je na stránke prezentovaná.

Mnohé obce na svojich web stránkach začínajú ponúkať video záznamy, najčastejšie z rokovaní zastupiteľstiev. Treba si však uvedomiť, čo je to vlastne video. Je to vizuálny záznam, často logicky doplnený o zvuk. Čiže zároveň vidíte aj počujete. Problém nastáva, ak je človek nepočujúci. Obraz, ktorý sa mu na stránke premieta, je preňho len časťou informácie. Potrebuje však vnímať aj to, čo sa tam rozpráva – teda zvuk. Nepočujúcemu je preto potrebné k obrazovej prezentácii doplniť aj textovú alternatívu, ktorú si môže prečítať. Niektoré mestá zvažujú umiestniť k videozáznamu zápisnice z rokovaní zastupiteľstiev, no vtedy nie je dodržaný bod prístupnosti, ktorý vyžaduje, aby boli informácie na webe prezentované synchrónne.

Povinné osoby - mestá a obce zvlášť, majú široký záber svojich návštevníkov. Od detí, ktoré si hľadajú na webe informácie o svojom meste do školského projektu, až po dôchodcov, ktorí potrebujú vedieť, koľko je tohto roku výška poplatku za psa a prípadne kedy majú nárok na jej zníženie. Práve toto široké spektrum ľudí, pre ktorých je web mesta zdrojom informácií je jedným z dôvodov, prečo web musí byť podľa štandardov. Nejde tu len o vymyslené pravidlá, ale o to, ako zjednodušiť pohyb na webe pre čo najširšiu skupinu jeho návštevníkov.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »