Štandardy prístupnosti webových stránok pre mestá a obce

Štandardy prístupnosti webových stránok pre mestá a obce

(26.02. 2009)

Zákon 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy hovorí o tom, že webová stránka štátnej správy má spĺňať stanovené pravidlá. Vzhľadom na rýchly vývoj internetových technológií sa stále zlepšujú a posúvajú štandardy, ktoré má spĺňať dobrý web. Preto k zákonu z roku 2006 je už dnes vydaný výnos, ten najnovší je platný od 1.10. 2008, pričom sa však stále pracuje na doplnení ďalších štandardov. Výnos poskytuje zoznam konkrétnych pravidiel, ktoré sa týkajú kódu webu, jeho farebnosti a informácií, ktoré web obsahuje. Podľa týchto pravidiel prebehlo v roku 2008 monitorovanie vybraných webov štátnej správy, miest a obcí – celkovo sa jednalo o monitoring 150 webových sídiel.

Zákon 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy hovorí o tom, že webová stránka štátnej správy má spĺňať stanovené pravidlá. Vzhľadom na rýchly vývoj internetových technológií sa stále zlepšujú a posúvajú štandardy, ktoré má spĺňať dobrý web. Preto k zákonu z roku 2006 je už dnes vydaný výnos, ten najnovší je platný od 1.10. 2008, pričom sa však stále pracuje na doplnení ďalších štandardov. Výnos poskytuje zoznam konkrétnych pravidiel, ktoré sa týkajú kódu webu, jeho farebnosti a informácií, ktoré web obsahuje. Podľa týchto pravidiel prebehlo v roku 2008 monitorovanie vybraných webov štátnej správy, miest a obcí – celkovo sa jednalo o monitoring 150 webových sídiel.

Štandardy prístupnosti webových stránok štátnej správy hovoria o tom, že informácie na webe majú byť dostupné pre čo najširšiu skupinu návštevníkov – aj slabozrakých, ktorí používajú pri prehliadaní špecializovaný softvér – čítačku. Stránka samosprávy preto nesmie blikať, meniť sa. Nesmie obsahovať aplikácie, ktoré obťažujú – napríklad pop-up okná, t.j vyskakujúce okná, ktoré sú vnímané ako agresívna reklama.
Informácie majú byť rovnako ľahko dosiahnuteľné, aj keď si prezeráte web bez obrázkov a farieb, len v podobe strohých informácií. Tu sa kladie zvlášť veľký dôraz na kvalitné roztriedenie informácií, aby boli logicky členené, ľahko nájditeľné a prezentované jednoduchým jazykom.
Veľa vecí vyrieši kód, teda softvér. Množstvo pravidiel sa však týka práve toho, ako pracovníci obce informácie rozmiestnia, ako často ich aktualizujú a pod.

Každý web sa skladá zo softvéru, na ktorý je „našitá“ grafika a samozrejme z obsahu. Obsah je významnou súčasťou webu, vzhľadom k tomu, že užívateľ v prvom rade hľadá informácie – texty, obrázky, súbory .. Tie by mali byť na webe prehľadne logicky zobrazené a zatriedené tak, aby ich bez najmenších problémov našiel aj úplný laik.
Každý, kto navštívi www stránku, sa má na nej do 3 sekúnd zorientovať a do 30 sekúnd by mal hľadanú informáciu aj nájsť – v opačnom prípade považuje web za zlý a neprehľadný. Bežný návštevník www stránky mesta/obce má záujem nielen o informácie, ktoré produkuje samospráva (vyhlášky, VZN, uznesenia...), ale aj o také triviálne informácie kde a ako zaplatiť dane, ako chodia autobusy, či je nejaká aktuálna odstávka a pod. Pre návštevníkov sú zaujímavé informácie mapujúce priamy život v obci.

Spoločnosť WEBY GROUP s.r.o., ktorá spravuje v súčasnosti cca 200 portálov slovenských miest a obcí postupne zapracováva požadované štandardy prístupnosti do používaného softvéru. Svoje skúsenosti, získané počas 9-ročného pôsobenia v oblasti spravovania webových stránok samospráv, odovzdáva prostredníctvom školení zodpovedným pracovníkom, správcom a administrátorom. Spolu so softvérom tak samospráva získava aj hodnotné informácie, ako napĺňať web tak, aby výsledok spĺňal náročné kritériá štandardov prístupnosti.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »