Web stránka samosprávy mesta alebo obce – rýchla komunikácia s občanmi.

Web stránka samosprávy mesta alebo obce – rýchla komunikácia s občanmi.

Úprava nastavení zobrazovania je rovnako pohodlná, stále je však potrebné mať na mysli, že web je vytvorený pre návštevníka – musí nájsť to, čo potrebuje a to rýchlo.

Web stránka samosprávy mesta alebo obce je dnes záležitosťou, ktorú už bežný obyvateľ logicky očakáva. Mnohé, hlavne mestá majú dokonca na svojich stránkach uvádzané informácie nad rámec zákona o slobode informácií z roku 2000 (211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Avšak mnohé obce v súčasnosti ešte stále svoju web stránku nemajú. Pre vytvorenie plnohodnotnej prístupnej stránky je možné použiť špeciálny redakčný systém pre samosprávy Webyportál.

Čo potrebuje samospráva k tomu, aby mala plnohodnotnú web stránku?

Doména je dôležitá.

Väčšina užívateľov internetu logicky hľadá informácie o meste alebo obci na internetovej adrese - doméne, totožnej s názvom mesta (obce). Týmto doménam sa hovorí aj intuitívne. V súčasnosti sa ešte často stretávame s tým, že obce nemajú registrovanú svoju doménu – názov obce, alebo im ju už zaregistroval iný subjekt pre svoje komerčné aktivity. Častokrát je to špekulácia týchto subjektov, so zámerom predať danú doménu. Preto investícia do registrácie domény je v porovnaní s možnými dôsledkami skoro nulovou položkou a je nevyhnutná. Mnohé mestá využívajú na prezentáciu seba samých nielen doménu www.nazovmesta.sk, ale aj adresy na doménach tretej úrovne, napríklad urad.nazovmesta.sk, či skoly.nazovmesta.sk. Na týchto adresách prezentujú stránky, ktoré o danej oblasti informujú čo najobsiahlejšie.

Intuitívne domény sú však len časťou úspechu. Účelnosť a efektivitu www stránok samospráv určuje množstvo ďalších faktorov.

Forma, obsah a správa web stránky.

Stránka musí zanechať priaznivý dojem, musí byť použitá grafika, ktorá zaujme, je v súlade s grafickým vizuálom obce alebo mesta, lahodí, nedráždi a hlavne! stránka musí obsahovať aktuálne, prehľadne členené informácie. Spôsob zobrazovania je v súčasnosti vysoko hodnotený, nakoľko sa viac prihliada na to, aby stránka bola prístupná aj pre slabozrakých. Aby človek, ktorý stránku nevidí, ale aj tak sa potrebuje dostať k informáciám, nemusel na stránke zbytočne strácať čas, musí byť jej zdrojový kód upravený podľa pravidiel pre slabozrakých (ktoré sú zosumarizované na www.blindfriendly.sk ). Znamená to predovšetkým isté pravidlá pre grafiku – farba podkladu a písma musí byť nastavená tak, aby sa písmo dalo čítať, nezlievalo sa, bolo dostatočne veľké a podobne. Starý problém – použiť čo najviac farieb (aby to bolo pekné), maximum typov písma (aby to bolo výrazné) a prípadne, nech sa to hýbe - chyba. V spleti farieb a pohybujúcich sa obrázkov či textov sa orientuje len ťažko. Aby sa užívateľ na stránku ešte niekedy vrátil, musí nájsť jednoducho a rýchlo to, čo potrebuje. Rovnako je potrebné, aby boli jasne pomenované všetky obrázky, či iné grafické elementy, použité na stránke. Softvér, ktorý používajú slabozrakí, musí vedieť prečítať celú stránku bez problémov.

Aby však bolo čo čítať, je potrebné, aby sa (obecný či mestský) úrad postaral o naplnenie stránky informáciami. Niekedy je postup taký, že si samospráva zaplatí za vytvorenie stránky a potom, keď príde nová informácia, platí za potrebné aktualizácie. Tento spôsob je možný, v dnešnej dobe však už zastaraný a zbytočne predražený, pretože množstvo informácií, ktoré by mala samospráva umiestňovať na svoj web je obrovské. Aktualizácia je potrebná často, niekedy raz za týždeň, no sú prípady, kedy sa na stránku umiestňujú nové informácie denne. Skutočne otvorená a promtná samospráva má aktualizáciu webstránky rozdelenú medzi viacerých poverených pracovníkov, ktorí aktualizujú len istú oblasť – tú ich. Oddelenie výstavby, napríklad aktualizuje na stránke oznámenia a vyjadrenia rôznych orgánov k stavbám v meste. Rôzne kultúrne a športové inštitúcie zasa pridávajú do ponuky podujatí pozvánky aj na svoje akcie. Na celé to „striehne“ vybraný pracovník, ktorý má o dianí najlepší prehľad – hovorca, novinár, či pracovník oddelenia rozvoja.

Na prvý pohľad to vyzerá, akoby mala byť polovica pracovníkov na úradoch zároveň aj programátormi. Takáto forma administrácie je ale možná pomocou CMS (Content Management system). Vkladanie údajov na web pomocou takéhoto systému je jednoduché a zvládne ju bežný užívateľ textových editorov, ktorý absolvuje školenie a stane sa správcom webu. Fotografie, či súbory na stiahnutie vkladá rovno zo svojho počítača. Keďže samospráva má svoje špecifické produkty, je vhodné keď softvér obsahuje aplikácie, ktoré po nastavení a naplnení samé členia VZN podľa čísla, alebo napríklad po rokoch, zobrazujú len naplnené podstránky agendy zastupiteľstva, či prezentujú vybrané kategórie fotogalérie.

Úprava nastavení zobrazovania je rovnako pohodlná, stále je však potrebné mať na mysli, že web je vytvorený pre návštevníka – musí nájsť to, čo potrebuje a to rýchlo. Pri vyhľadávaní informácií na čo všetko je potrebné myslieť, keď ste si v meste práve kúpili byt, či ste založili firmu, je web samosprávy jedinečným pomocníkom. Presnejšie, môže byť. Pravdou je, že na stránkach je často možné nájsť aj „čerstvo“ aktuálne informácie napríklad o výsledkoch volieb, ktoré sú najviac zaujímavé bezprostredne po voľbách, prípadne pre informáciu o poslancoch mestských častí aj neskôr. Ale ak sa po natiahnutí úvodnej stránky webu samosprávy zobrazí zoznam poslancov, pričom je polovica volebného obdobia, je jasné, že tu budú chýbať mnohé praktické a aktuálne informácie. Web je pravdepodobne naplnený len povinnými informáciami.

Počet ľudí pripojených na internet sa zvyšuje a v mnohých domácnostiach sa na internet „chodí“ bežne. Ak si užívateľ potrebuje zistiť výšku poplatku meniaceho sa ročne (poplatok za smeti, za psa, daň, či iný poplatok), logicky si otvorí stránku a hľadá. Informácie by mali byť členené prehľadne a návštevník stránky musí vždy vedieť, kde sa nachádza.

Často majú návštevníci web stránky otázky a preto musí existovať z webu mesta jednoduchý spôsob odoslania správy pre vedenie mesta, vedúcich oddelení či poslancov. Mimochodom, podľa zákona č. 275 z.z. z roku 2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a s ním súvisiaceho Výnosu o štandardoch informačných systémov verejnej správy, sa v § 18 hovorí, že by sa emailové adresy zamestnancov verejnej správy mali uvádzať v tvare meno.priezvisko@nazovmesta.sk

Je to tak aj vo vašom meste alebo obci?

Zabúdať by sa nemalo ani na tvorbu cudzojazyčných verzií, čo je vzhľadom na potenciálnych návštevníkov potrebné. Minimálne angličtina by mala byť nevyhnutnosťou. Samozrejme, v jazykovej verzii nie je potrebné mať všetky informácie. Tu si treba uvedomiť, že táto časť stránky je určená hlavne pre turistu alebo potenciálneho investora a mali by teda na nej byť základné informácie o meste či obci.

Funkčnosť web stránky

Keďže sa dnes používajú rôzne internetové prehliadače a tie nemajú rovnaké vlastnosti a rovnakú schopnosť zobrazovať www stránky, treba dbať aj na to, aby www stránka fungovala vo všetkých prehliadačoch rovnako. Internet Explorer tvorí medzi prehliadačmi stále majoritu, nemožno však prehliadnuť jeho pomalý ústup. Preto najlepším spôsobom, ako to zaistiť, je overenie zdrojového kódu stránky voľne dostupnou validáciou. S funkčnosťou tak isto súvisí rýchlosť zobrazovania. Je vhodné, aby stránky boli rýchlo natiahnuteľné aj pri pomalšom pripojení.

Bezpečnosť dát.

Stránky samospráv môžu byť vďačným objektom napadnutia šikovných hackerov. Preto je dôležité aby softvér (CMS) bol bezpečný, programovaný ľuďmi so skúsenosťami a uložený na profesionálnych webhostingových serveroch.

Komu zveriť výrobu a prevádzku?

Vyrobiť kvalitnú webovú stránku nie je jednoduché. Treba ponúknuť už aj distribúciu obsahu prezentácie prostredníctvom kanálov RSS, zaoberať sa optimalizáciou pre vyhľadávače – SEO. Je tu teda množstvo ďaľších faktorov, ktoré spolu súvisia a preto treba dobre zvažovať, komu ich tvorbu zveríme nielen s ohľadom na výslednú podobu, ale tak isto s ohľadom na ich prevádzku a neskoršiu administráciu.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »