Zmluvy a zverejňovanie III.

Zmluvy a zverejňovanie III.

13.9. 2012

V predchádzajúcich číslach sme sa už zaoberali zverejňovaním zmlúv. Pokračujeme v tejto rozsiahlej problematike ďalšími informáciami: ktoré časti zmlúv netreba zverejňovať a kedy nie je potrebné zverejňovať celé zmluvy. 

     Každý pozná technické zmluvy, s prílohami a dokumentáciou. Dobrá správa je, že už sa nemusia zverejňovať časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory....

    V predchádzajúcich článkoch sme sa už zaoberali zverejňovaním zmlúv. Pokračujeme v tejto rozsiahlej problematike ďalšími informáciami: ktoré časti zmlúv netreba zverejňovať a kedy nie je potrebné zverejňovať celé zmluvy. 
     Každý pozná technické zmluvy, s prílohami a dokumentáciou. Dobrá správa je, že už sa nemusia zverejňovať časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory.
     V niektorých prípadoch sa nemusia zverejňovať ani ustanovenia všeobecných obchodných podmienok. Napríklad, ak odkazuje na ne nejaká časť obsahu povinne zverejňovanej zmluvy a zároveň už boli zverejnené totožné ustanovenia. Mali by byť zverejnené tou istou povinnou osobou spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla účinnosť. V praxi to znamená: ak obec zverejňuje jednu a tú istú zmluvu a mení sa len druhá strana, malo by stačiť, aby sa zverejnila len hlavička zmluvy a potom odkaz na všeobecné obchodné podmienky.

     Zmlúv, ktoré sa nezverejňujú vôbec, je niekoľko: služobné zmluvy, pracovné zmluvy a dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Povinne zverejňovanou zmluvou  je však kolektívna zmluva, v prípade ak nadobudla účinnosť po 1.1.2012.
     Nezverejňujú sa zmluvy týkajúce sa: burzových obchodov a ich sprostredkovania, cenných papierov,  zmluvy uzavierané v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,  zmluvy, ktorých účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody.
     Tiež sa nezverejňujú zmluvy, ktorých účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v SR a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov SR v zahraničí.         

     Ak vynecháme zmluvy o štátnej pokladnici, likvidite štátu, hospodárskej mobilizácii, vojenskom materiáli, polícii a terorizme, alebo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti,  nezverejňujú sa zmluvy o pôžičke podľa osobitného predpisu, ktorým sa však myslí študentský pôžičkový fond.
    Nezverejňujú sa ani zmluvy, ktorých účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce. Tiež zmluvy, ktoré sa uzatvárajú so zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie, alebo so záujemcom o zamestnanie.

      Zmenou je nezverejňovanie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby, zmluvy týkajúce sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzavieraná s fyzickou osobou.
    Zaujímavosťou je, že sa nemusí zverejniť zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon, alebo použitie umeleckého výkonu. Jedná sa napríklad o zmluvu týkajúcu sa razby mincí, medailí, žetónov, alebo obdobných predmetov. Dôvodom bolo, aby umelci mohli vystupovať za rôzne sumy pre rôzne inštitúcie. Paradoxne je potrebné zverejniť faktúru za umelecký výkon, takže suma bude aj tak zverejnená.

13. 9. 2012 © WEBY GROUP
Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov Webyportal.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese obchod@webygroup.sk

 

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »