Zverejňovanie pokračuje ...

Zverejňovanie pokračuje ...

28.11. 2012

      Ako sme už písali, zverejňovanie je aktuálne od mája roku 2000, kedy vstúpil do platnosti zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr však povinným osobám ukladá až novela zákona č. 546/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2011. Tento zákon bol ešte upravený a v súčasnosti  je posledná zmena č. 382/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2012.

    Ako sme už písali, zverejňovanie je aktuálne od mája roku 2000, kedy vstúpil do platnosti zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr však povinným osobám ukladá až novela zákona č. 546/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2011. Tento zákon bol ešte upravený a v súčasnosti  je posledná zmena č. 382/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2012. Ohľadne zverejňovania je v platnosti aj Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.

      Zároveň stále platí, že zverejňovanie podlieha štandardom. Posledné vydané usmernenie ministerstva financií  - verzia 3 sa nazýva Usmernenie pre konverziu písomných dokumentov na elektronické dokumenty. Nadväzuje na spomínané nariadenie vlády a upresňuje, akým spôsobom konvertovať dokumenty do elektronickej podoby. Upresňuje, ako konkrétne v praxi postupovať, ak máte k dispozícii len listovú podobu zmluvy, ktorú  podpísal starosta a druhá strana. Dá sa to a netreba nič kupovať, stačí použiť bezplatné a legálne aplikácie.

    Dokonca aj dnes, koncom roku 2012 ešte stále  nie je všetkým povinným osobám jasné, či majú zverejňovať dokumenty, ktoré konkrétne,  kde a podľa akej právnej normy.
      Ak to skrátime, prehľad je jednoduchý: každá povinná osoba musí dokumenty zverejňovať. Ak je obecná „eseročka“, založená s výlučnou účasťou obce (má 100% účasť povinnej osoby) tiež má povinnosť zverejňovať dokumenty. Je možné ich zverejňovať na vlastnom webe, alebo na webe zriaďovateľa, alebo v Obchodnom vestníku. Pozor, nie je možné zverejňovať v Centrálnom registri.

      Od 1.januára do konca apríla 2011 bola povinnosť zverejňovať všetky faktúry a objednávky.
Od 1.mája do konca roka 2011 len tie, ktoré boli nad 1000 eur.
Od 1.1. 2012 bol tento limit zrušený, takže opäť sa zverejňujú všetky faktúry a objednávky.

     Kvôli transparentnosti je vhodnejšie zverejňovať všetko. Povinnosť sa nevzťahuje na objednávku alebo faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou.
Firma WEBY GROUP poskytuje obciam a mestám samostatný nástroj na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na webe. Nástroj pri správnom napĺňaní zahrňuje všetky pravidlá, ktoré vyžaduje zákon.
 

28. 11. 2012 © WEBY GROUP
Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov Webyportal.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese obchod@webygroup.sk

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »