Zverejňovanie zmlúv na webe mesta, obce

Zverejňovanie zmlúv na webe mesta, obce

(11.2 2011) Od prvého januára 2011 platí zákon, ktorý rozšíril obciam okruh zverejňovaných informácií. Dokonca zverejnenie zmlúv ovplyvňuje aj ich účinnosť, čím sa významne posunula miera transparentnosti voči občanom. Firma WEBYGROUP vytvorila pre obce nový modul pre zverejňovanie zmlúv.

      Od prvého januára 2011 platí zákon, ktorý rozšíril obciam okruh zverejňovaných informácií. Dokonca zverejnenie zmlúv ovplyvňuje aj ich účinnosť, čím sa významne posunula miera transparentnosti voči občanom. Zákon účinnosť podpísanej zmluvy podmieňuje jej zverejnením. Až keď je zmluva zverejnená, začne platiť na druhý deň po jej zverejnení. Účinnosť je možné dohodnúť aj na neskôr. Ak nie je  zmluva zverejnená do troch mesiacov od podpisu, akoby vôbec nebola podpísaná.  Ak medzičasom dôjde k jej plneniu, je toto plnenie neoprávnené.

       Problémom je, že na formu zverejnenia zmlúv nebolo stanovené žiadne zadanie. Niektorí administrátori uverejňujú zoskenované zmluvy, pričom porušujú platné štandardy prístupnosti. Pre zverejňovanie zmlúv môžete využiť nástroj Register zmlúv, objednávok a faktúr.  Spĺňa platné štandardy a súčasne je v súlade so zákonom 211 o slobodnom prístupe k informáciám. 
     Ak zmluvy na web skenujete, súčasne so zoskenovaným dokumentom je potrebné na webe zverejniť dokument aj v povolenom formáte. Sken treba doplniť prepísaným textom. Túto formu zvolil aj Centrálny register zmlúv. Zmluvy uvádza v tabuľkovom prehľade. Klikom na názov zmluvy sa zobrazia bližšie informácie o zmluve a dva súbory na stiahnutie – jeden obsahuje zmluvu v textovej forme a v druhom je zoskenovaná podoba zmluvy.
Skenovaný dokument je možné vytvoriť aj v čitateľnom tvare. Je to tvar, ktorý umožňuje prehľadávanie. Na vytvorenie čitateľného tvaru zoskenovaného dokumentu sa používa  softvér OCR. Pomocou neho sa dajú zo zoskenovaného dokumentu rozoznať jednotlivé znaky. Takýto súbor by však ešte potreboval formátovanie.

      Ak má obec trasparentne informovať o zmluve, o tom, ako sa ktorý bod dojednal, musí ju zverejniť celú, najľahšie, ak ju má v elektronickej, prístupnej podobe. Je tu však aj otázka zverejňovania skenu pečiatky a podpisu.  Internet je médium, kde sú podstatné informácie. Ak chcete vidieť Sixtínsku kaplnku, popozeráte si všetky možné 3D animácie na internete, ale nakoniec tak či tak, treba vidieť originál. So zmluvami je to podobné. Ak chcem vidieť orignál zmluvy, je k dispozícii na úrade.  Na webovom sídle stačí obsah dokumentu, ktorý sa podpísal. Za to, čo je na webovom sídle zodpovedá predsa vždy konkrétny pracovník. 
       Treba sa zamyslieť na reálnou praxou: sú zákony, dokumenty zverejnené v Zbierke zákonov, na portáli www.zbierka.sk  platné? Jednoznačne sú – hoci ani na jednom nie je sken podpisu prezidenta. Na portál ich umiestňuje osoba, ktorá zopovedá za to, že budú zverejnené v súlade s písomným  originálom. A taká je bežne prax aj mimo Slovenska.

     Spoločnosť WEBYGROUP vytvorila pre obce a mestá nový modul pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, ktorý zabezpečuje zverejnenie týchto dokumentov na webovom sidle. Takto zverejnené zmluvy sú v súlade so zákonom a spĺňajú aj platné štandardy prístupnosti  www stránok pre samosprávy.

Autor článku Erika Kusyová
Odborný konzultant WEBYGROUP v oblasti webov pre samosprávy

Zverejnenie zmlúv

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »