Zverejňovanie zmlúv objednávok a faktúr v malých obciach.

Zverejňovanie zmlúv objednávok a faktúr v malých obciach.

(23.3. 2011) V súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv objednávok a faktúr na webových stránkach samospráv vznikol problém pre malé obce, kde je jeden starosta a maximálne jeden zamestnanec.  Podľa zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám webovú stránku (webové sídlo) musia mať len mestá. Povinnosť zverejňovať spôsobom umožňujúcim hromadný prístup sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami.

Dilema malej obce - mať či nemať www stránku?

     V súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv objednávok a faktúr na webových stránkach samospráv vznikol problém pre malé obce, kde je jeden starosta a maximálne jeden zamestnanec.  Podľa zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám webovú stránku (webové sídlo) musia mať len mestá. Povinnosť zverejňovať spôsobom umožňujúcim hromadný prístup sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami.

     Porušuje nejaký zákon obec, ktorá nemá webovú stránku ? Alebo poruší niečo obec, ktorá pozastaví prevádzkovanie svojej webovej stránky ? Nie. Žiadny zákon nestanovuje, že obec webovú stránku  mať musí. Prevádzka webovej stránky býva pre malú obec finančne zaťažujúca, nehovoriac už o personálnych otázkach, kto by www stránku na obecnom úrade aktualizoval.
Na druhej strane je však občan a jeho právo vedieť, ako sa v obci nakladá s verejnými prostriedkami. Ak má byť dodržaný princíp transparentnosti, zverejňovať je naozaj potrebné. Z už zverejnených a medializovaných zmlúv sa dozvedáme, koľko stálo vyrobenie webu rozhlasu, prípadne prevádzka niektorých portálov. Sú to zaujímavé čísla, najzaujímavejšie sú vždy podmienky zmlúv, kde sa niečo poskytuje bezodplatne, prípadne  na 99 rokov a podobne.

    Na túto dilemu každý starosta, nielen malej obce odpovedá rovnako: „U nás ani nie je problém zverejniť, ale niečo to stojí...“  Ide na to ľahkým prepočtom,  ak obec www stránku nemá, musí zverejňovať podľa infozákona (546/2010 Z.z.) len zmluvy v Obchodnom vestníku. Stojí to len čas na zaregistrovanie sa na portáli a prípadne náklady na poštovné.
Ak obec webovú stránku už má, musí jej web ako „povinnej osoby“ spĺňať  štandardy (275/2006 Z.z.). Zároveň pre ňu platí, že už musí zverejňovať nielen zmluvy, ale aj objednávky a faktúry. Takže treba spočítať náklady na vytvorenie webovej stránky (podľa platných štandardov), náklady na prevádzku stránky (technickú) a náklady na jej aktualizáciu. Nechávam na zváženie čitateľa.

     Slovenská realita je, že sme naskočili na vlak, svištiaci svetom už dávno. Problém je, že u nás akoby nezastal a tak sa len zubami nechtami držíme zábradlia.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »