Najnovšie trendy digitalizácie a bezpečnosti
v samospráve

Pripravili sme pre Vás jednodňovú odbornú konferenciu,
ktorá je výsledkom spojeného úsilia štyroch nezávislých spoločností:

Konferencia

O konferencii:
Našim zámerom je ukázať možnosti digitalizácie, ochrany osobných údajov, tvorby webových stránok pre samosprávy v zmysle štandardov s efektívnou a cielenou komunikáciou s občanmi v súčasnosti, nové trendy digitalizácie a vizualizácie údajov na mapách a využitie KIOSKu ako Úradnej elektronickej tabule.

Miesto konania:
Konferenciu organizujeme mestách Košice a Banská Bystrica a je skvelou príležitosťou na získanie nových informácií a poznaní. Zároveň sme vytvorili dostatok času pre diskusiu a Vaše otázky.

Témy prednášok

osobnyudaj.sk, s.r.o.
JUDr. Radovan Tomaško, riaditeľ pre strategické vzťahy
Ako sa pripraviť na kontrolu GDPR?
Praktické rady.
zobraziť viac

Témy a otázky na ktoré dostanete odpoveď na našej konferencii.

osobnyudaj.sk

Dozviete sa ako prebieha kontrola z Úradu na ochranu osobných údajov:
Aké doklady nezabudnúť pripraviť?
Kto každý musí byť prítomný pri kontrole?
Čo všetko môže úrad od Vás požadovať?
Aké sankcie a za čo už boli udelené?

Podelíme sa s Vami o skúsenosti z viac ako 100 kontrol.

WEBY GROUP, s.r.o.
Miriam Surová, obchodná riaditeľka
Ako sa vyznať v džungli zákonných povinností v súvislosti s webovým sídlom
zobraziť viac

Témy a otázky na ktoré dostanete odpoveď na našej konferencii.

WEBYGROUP

Ako to zvládnuť?

- zákonné povinnosti, ktoré musí spĺňať Vaše webové sídlo.
- monitoring webových sídiel Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
- zverejňovanie úradných elektronických dokumentov na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli/CUET.

T-MAPY s.r.o.
Mgr. Ján Gašpárek, konateľ spoločnosti
Mapový portál: Daň z nehnuteľnosti, územný plán, pasportizácia, cintorín, zeleň ...
zobraziť viac

Témy a otázky na ktoré dostanete odpoveď na našej konferencii.

T-MAPY

Práca s katastrom
- Daň z nehnuteľností - ako rýchlo a efektívne vyrubiť daň a sledovať zmeny na katastri
- Výhody online prístupu do služieb katastra
Digitálny územný plán
- územno-plánovacia informácia na jeden klik, dostupnosť inžinierskych sietí.
Digitálne pasporty
- majetok, mobiliár, miestne cesty, chodníky, dopravné značenie od ich mapovania po ich správu cez náš mapový portál, ukážky z praxe.
Cintoríny
- kompletná digitalizácia cintorínov, zameranie, fotodokumentácia, databáza zosnulých a jeho správa v našej aplikácii dostupnej cez web.
Zeleň
- dokument starostlivosti o zeleň by mala mať vypracovaná každá obec, ukážeme vám ako ho vieme pripraviť rýchlo, efektívne a za rozumnú cenu.

DigiDay Slovakia s.r.o.
Ing. David Stružka, konateľ spoločnosti
KIOSK ako Elektronická úradná tabuľa
zobraziť viac

Témy a otázky na ktoré dostanete odpoveď na našej konferencii.

DigiDay

Na konferencii si budete môcť naživo sami vyskúšať funkčnosť kiosku z pohľadu občana, ako aj samosprávy.

Ukážeme Vám možnosti jeho nastavenia a zobrazenia:
- elektronických úradných dokumentov, ktoré sťahujeme priamo z webu
- možnosť stiahnutia elektronického úradného dokumentu cez QR kód
- prispôsobenie obrazovky pre vozičkárov a ďalšie

Informačný kiosk je možné prepojiť na akékoľvek webové sídlo samosprávy.

Organizačné informácie

  • Konferencie sa možno zúčastniť na základe registrácie
  • Max 2 osoby z jednej samosprávy
  • Kapacita miest je obmedzená