• Úvod >
 • Monitoring webových sídiel

Monitoring webových sídiel samospráv
- pokuty a následky

 

Čo má webové sídlo obce / mesta spĺňať aby vyhovelo zákonom SR?

 • Monitoring Ministerstva financií
  a jeho sekcia Informatizácia robí pravidelný dohľad nad dodržiavaním zákonných noriem platiacich pre webové sídla samospráv. Výsledky niektorých kontrol si môžete nájsť tu. Množstvo pravidiel, ktoré ak sa nedodržujú z pozície obce je možné podľa zákona pokutovať od sumy 2 000 € ( 570/2009 Z.z.).   
           Už od roku 2006 sa legislatíva Slovenskej republiky zaoberá informačnými systémami verejnej správy SR zákonne  (275/2006 Z.z.), kde sú zahrnuté aj pravidlá pre webové sídla. Momentálne platná legislatíva „Výnos 55/2014 Z.z. MF SR o štandardoch pre IS VS“ je od pôvodného zákona podstatne rozšírenejšia a rozpracovaná do mnohých nových oblastí.
          Webové sídlo svojím obsahom môže jednoduchou úpravou obsahovať   základné pravidlá a údaje ako obsahovo tak aj softvérovo.Ak aj vy spĺňate základné pravidlá stanovené štandardami, nemusíte sa obávať sankcií.
 • Monitoring Transparency Internacional
  sleduje otvorenosť zverejňovaných informácii napríklad aj  dodržiavanie zákona o zverejňovaní zmlúv objednávok a faktúr na webe v zmysle zákonov SR.
   
 • Monitoring Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ)
  má dohľad nad zverejňovaním VZN, .... zmluvy, objednávky, faktúry. Pri nesplnení zákonných požiadaviek je možné udeliť pokutu od sumy 1000 €.
 • Kontrola Úrad na ochranu osobných údajov (ÚNOOÚ)
  ÚNOOÚ kontroluje ochranu dát. Súčasťou  bezpečnostného projektu obce je aj úložisko dát a archivácia webového sídla, ktoré môže riešiť dodávateľ. Pre svoju ochranu dát webového sídla a príslušných služieb spojených s e-mailovou komunikáciou potrebujete dodávateľa služieb zazmluvneného s bezpečnostným projektom, alebo smernicou. Pri zistení nedostatkov v tejto oblasti Úrad na ochranu osobných údajov môže udeliť pokutu od 1000 €.


Spoločnosť WEBY GROUP

     Naša spoločnosť WEBY GROUP realizuje a prevádzkuje webové stránky pre viac ako 500 obcí a miest. Pri správnom plnenení tieto webové sídla spĺňajú všetky zákonné normy.

Aby sa predišlo chybám pri plnení obsahu, realizujeme pre obce a mestá školenia a stretnutia administrátorov.   
Naša spoločná práca prináša ovocie.
S nami spolupracujúce mestá a obcesú v súťaži Zlatý erb oceňované na popredných priečkach.
 

 

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »