• Úvod >
 • Monitoring webových sídiel

Monitoring webových sídiel samospráv
- pokuty a následky

 

Čo má webové sídlo obce / mesta spĺňať aby vyhovelo zákonom SR?

 • Monitoring Ministerstva financií
  a jeho sekcia Informatizácia robí pravidelný dohľad nad dodržiavaním zákonných noriem platiacich pre webové sídla samospráv. Výsledky niektorých kontrol si môžete nájsť tu. Množstvo pravidiel, ktoré ak sa nedodržujú z pozície obce je možné podľa zákona pokutovať od sumy 2 000 € ( 570/2009 Z.z.). Monitoring webových sídiel obcí   
           Už od roku 2006 sa legislatíva Slovenskej republiky zaoberá informačnými systémami verejnej správy SR zákonne  (275/2006 Z.z.), kde sú zahrnuté aj pravidlá pre webové sídla. Momentálne platná legislatíva „Výnos 55/2014 Z.z. MF SR o štandardoch pre IS VS“ je od pôvodného zákona podstatne rozšírenejšia a rozpracovaná do mnohých nových oblastí.
          Webové sídlo svojím obsahom môže jednoduchou úpravou obsahovať   základné pravidlá a údaje ako obsahovo tak aj softvérovo.Ak aj vy spĺňate základné pravidlá stanovené štandardami, nemusíte sa obávať sankcií.
 • Monitoring Transparency Internacional
  sleduje otvorenosť zverejňovaných informácii napríklad aj  dodržiavanie zákona o zverejňovaní zmlúv objednávok a faktúr na webe v zmysle zákonov SR. Hodnotenie transparentnosti v 1. kole nájdete TU, hodnotenie v 2.kole nájtete TU.
   
 • Monitoring Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ)
  má dohľad nad zverejňovaním VZN, .... zmluvy, objednávky, faktúry. Pri nesplnení zákonných požiadaviek je možné udeliť pokutu od sumy 1000 €.
 • Kontrola Úrad na ochranu osobných údajov (ÚNOOÚ)
  ÚNOOÚ kontroluje ochranu dát. Súčasťou  bezpečnostného projektu obce je aj úložisko dát a archivácia webového sídla, ktoré môže riešiť dodávateľ. Pre svoju ochranu dát webového sídla a príslušných služieb spojených s e-mailovou komunikáciou potrebujete dodávateľa služieb zazmluvneného s bezpečnostným projektom, alebo smernicou. Pri zistení nedostatkov v tejto oblasti Úrad na ochranu osobných údajov môže udeliť pokutu od 1000 €.


Spoločnosť WEBY GROUP

     Naša spoločnosť WEBY GROUP realizuje a prevádzkuje webové stránky pre viac ako 370 obcí a miest. Pri správnom plnenení tieto webové sídla spĺňajú všetky zákonné normy.

Aby sa predišlo chybám pri plnení obsahu, realizujeme pre obce a mestá školenia a stretnutia administrátorov.   
Naša spoločná práca prináša ovocie.
S nami spolupracujúce mestá a obcesú v súťaži Zlatý erb oceňované na popredných priečkach.
 

Nie ste si istí, či Vaše webové sídlo spĺňa štandardy?

Využite BEZPLATNÉ zhodnotenie úvodnej stránky webu vašej obce!

 1. Hodnotenie spracovávame na základe našichodborných znalostí, ktoré sme nazbierali pri realizácií vyše 410 www stránok slovenských obcí.  
 2. Chceme Vám ním pomôcť vyhnúť sa prípadným nepríjemnostiam.
 3. Stačí vyplniť dotazník na našom webe
 4. My zhodnotíme úvodnú stránku webu vašej obce na základe niekoľkých vybraných pravidiel z Výnosu 55/2014 Z.z. MF SR o IS VS.

Napíšte nám

Radi sa s Vami osobne stretneme alebo Vás pozveme
na bezplatný Otvorený deň: Moderný web a komunikácia samosprávy s občanmi.
Naša práca je našim poslaním.

verify

* Tento údaj je povinný