Články

e-Government

e-Government

3. 7. 2013

V súčasnosti je pripravený a vládou schválený návrh zákona o elektronickom výkone verejnej správy, čiže zákon o e-Governmente. Návrh popisuje spôsob, ako konkrétne sa bude realizovať výkon verejnej správy elektronicky. Jedná sa o vytvorenie elektronického dokumentu – žiadosti, podania a podobne. Tiež pre identifikáciu a autentifikáciu osôb, ktoré dokument podali a na druhej strane prijali. Vlastné podanie elektronického dokumentu, doručovanie, vybavovanie a podobne.
Čo sú povinne zverejňované informácie na webe

Čo sú povinne zverejňované informácie na webe

28. 5. 2013

Na webovom sídle miest, obcí, obecných podnikov, škôl a škôlok a prípadne aj nadácií sa má nachádzať množstvo informácií, ale v súčasnosti najviac monitorované sú povinne zverejňované informácie. Od začiatku roku 2011 patria podľa zákona medzi povinne zverejňované informácie  zmluvy, objednávky a faktúry. V podstate ide o rozšírenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale zmeny sa týkajú aj Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
Ako dodržiavať autorské práva na webe obce

Ako dodržiavať autorské práva na webe obce

4.4. 2013

V minulom článku sme sa zaoberali témou autorstva fotografií použitých na webom sídle. Každú fotku niekto vyrobil, autorské práva sú chránené zákonom. Ak autor nedal súhlas na to, aby sa jeho fotografia voľne šírila, jej ďalšie použitie je trestné.
O autoroch webu a použitých fotografiách

O autoroch webu a použitých fotografiách

25. 2. 2013

Webové sídlo povinnej osoby – obce, mesta, školy, škôlky „obecnej sročky“ je väčšinou veľký komplex dát. Zo začiatku to tak nevyzerá, ale postupom času sú základné informácie dopĺňané a rozširované. Obec sa chce pochváliť pamiatkami, úspešnými  rodákmi, prírodou a pod. Školy zas vďačne prezentujú  úspechy svojich žiakov – terajších či bývalých, rôzne aktivity, ktoré ich odlišujú od iných.
Zverejňovanie pokračuje ...

Zverejňovanie pokračuje ...

28.11. 2012

      Ako sme už písali, zverejňovanie je aktuálne od mája roku 2000, kedy vstúpil do platnosti zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr však povinným osobám ukladá až novela zákona č. 546/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2011. Tento zákon bol ešte upravený a v súčasnosti  je posledná zmena č. 382/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2012.

Tohtoročný Zlatý erb

Tohtoročný Zlatý erb

15.10. 2012

Na Slovensku už niekoľko rokov existuje súťaž ZlatyErb.sk, ktorú organizujú špecializované organizácie pod záštitou vládnych inštitúcií. Ide o jedinečnú možnosť porovnať webové stránky samospráv. Reálne sa zostaví rebríček webov miest, obcí a samosprávnych krajov.
Zmluvy a zverejňovanie III.

Zmluvy a zverejňovanie III.

13.9. 2012

V predchádzajúcich číslach sme sa už zaoberali zverejňovaním zmlúv. Pokračujeme v tejto rozsiahlej problematike ďalšími informáciami: ktoré časti zmlúv netreba zverejňovať a kedy nie je potrebné zverejňovať celé zmluvy. 

     Každý pozná technické zmluvy, s prílohami a dokumentáciou. Dobrá správa je, že už sa nemusia zverejňovať časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory....

Zmluvy a zverejňovanie II.

Zmluvy a zverejňovanie II.

9.8. 2012

Už v minule sme sa zaoberali témou zverejňovania zmlúv. Posledné právne úpravy ohľadne zverejňovania objasnili, ktoré časti zmlúv sa nemusia zverejňovať. Upravili aj informáciu o zmluvách, ktoré sa vôbec nezverejňujú. Štandardy pre informačné systémy verejnej správy zas vravia, ako dodržať aby boli čitateľné aj pre slabozrakého. Pravidlá sú relatívne jasné.
Zmluvy a zverejňovanie

Zmluvy a zverejňovanie

19.6. 2012

Podobne ako objednávky a faktúry, zákon káže zverejniť aj zmluvy. Zaujímavým čítaním pri zmluvách sú nielen sumy, ale častokrát aj to, ako sú dohodnuté následné podmienky servisu, čo v prípade omeškania, alebo ako je to s odstúpením od zmluvy. Znenie zákona z minulého roka dokonca podmieňuje účinnosť zmluvy jej zverejnením. Inými slovami, ak zmluva nie je zverejnená, nie je účinná. Potom sa ťažko vysvetľuje, prečo obec zaplatila za niečo, čo v podstate nie je.
Zverejňovanie objednávok

Zverejňovanie objednávok

9.5. 2012

Pri objednávkach povinných osôb sú stanovené pravidlá pre zverejňovanie podobne, ako je to pri zmluvách a faktúrach. Zákon špecifikuje informácie, ktoré je potrebné zverejniť. Na prvý pohľad je “kolóniek”, ktoré treba pri zverejnení objednávky vyplniť síce dosť, ale zdá sa, že sú najmenej problémovou časťou zverejňovania. Často objednávok býva aj menej. 

    

 

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »