Články

O zverejňovaní faktúr

O zverejňovaní faktúr

27.3 2012

V minulom roku veľa primátorov, starostov, riaditeľov, ale aj technikov riešilo problém, akou formou zverejňovať faktúry.  Jednalo sa hlavne o to, ako papierovú faktúru dostať do “virtuálnej” podoby na www stránku.  Web sa nedá chytiť, je to množstvo kódov, ktoré prostredníctvom internetu sprostredkujú informácie.
Štandardizované zverejňovanie

Štandardizované zverejňovanie

23.2. 2012

Od januára začalo platiť zverejňovanie po novom, teda zverejňujú sa údaje o objednávke a o faktúre. Zároveň začalo platiť nariadenie vlády, ktoré explicitne stanovilo, ako konkrétne zverejňovať v Centrálnom registri zmlúv. Len pre pripomenutie, register je miesto zriadené Úradom vlády SR, kde zverejňujú údaje povinné osoby - štátne úrady, VUC a pod.   
Ako zverejňovať po novom a bez chýb

Ako zverejňovať po novom a bez chýb

5.12. 2011

Od 1. 1.2012 začne platiť takzvaná novela novely, alebo presnejšie povedané, novela zákona o zverejneňovaní (novela zákona o slobode informácií). Bola schválená 19.10. 2011. V novele je upravených niekoľko podstatných nastavení.
Ako zverejňovať súbory na www stránke obce alebo mesta

Ako zverejňovať súbory na www stránke obce alebo mesta

19.10. 2011

Súčasťou hodnotenia webových stránok povinných osôb, ktoré prebehlo v apríli až júni, bolo aj hodnotenie, ako sa na www stránkach zverejňujú súbory. O čo presne ide? Súbory sa na web dávajú bežne. No dôležité je, aby informácie na webe boli čitateľné aj pre slabozrakých a nevidiacich. Títo používajú na čítanie informácií z počítača tkz “čítačku”. Súbory uverejnené na www stránkach samosprávy musia mať preto čitateľný, spracovateľný a ďalej použiteľný obsah, ktorý vie prečítať aj čítačka. Tento štandard má byť splnený minimálne na 90%.  Pri poslednom monitorovaní dosiahli 100 % len štyri webové sídla.
Ako skončila kontrola štandardov webových stránok povinných osôb

Ako skončila kontrola štandardov webových stránok povinných osôb

9.9. 2011

Približne v polovici augusta zverejnilo Ministerstvo financií SR správy z monitorovania dodržiavania štandardov. Monitorovanie sa konalo od februára do konca mája 2011, monitorovaná vzorka obsahovala 150 webových sídiel. Hodnotili sa štandardy, ktoré majú byť dodržiavané už od 15.7.2009. Jedná sa o štandardy podľa § 15 Obsah webového sídla, § 16 Komponenty a funkcionality webového sídla a relatívna novinka - § 17 Vizuálne rozloženie webových stránok.
Ako je to dnes so zverejňovaním zmlúv

Ako je to dnes so zverejňovaním zmlúv

2.8. 2011

V minulých dňoch zrealizovala Transparency International Slovensko kontrolný prieskum o zverejňovaní zmlúv na internete. Do prieskumu zahrnuli  100 najväčších slovenských miest a 8 samosprávnych krajov.

     Kontrolovalo sa, či samospráva zverejňuje zmluvy, ako popisuje dokumenty metadátami - sprievodnými informáciami, či sa v zverejnených zmluvách dá vyhľadávať a podobne.

Transparency international Slovensko o zverejňovaní zmlúv

Transparency international Slovensko o zverejňovaní zmlúv

26.7. 2011

Samosprávy zverejňujú zmluvy na internete lepšie ako pred štyrmi mesiacmi. Sto najväčších samospráv dodržuje povinnosť a zverejňuje viac informácií v užívateľsky príjemnejšej podobe, v textoch zmlúv sa dá častejšie vyhľadávať. Vyplýva to z kontrolného prieskumu Transparency International Slovensko (TIS) o zverejňovaní zmlúv na internete.
Metaúdaje – novinka pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Metaúdaje – novinka pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

16.6. 2011

Pre obce a mestá platí povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry. Princíp prečo zverejňovať, čo a kde zverejňovať, je jasný. Formu ako dané dokumenty zverejňovať v súčasnosti popisuje nový materiál: „Usmernenie pre konverziu písomných dokumentov na elektronické dokumenty, verzia 2. Začiatkom mája ho vydalo Ministerstvo financií v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti a Úradom vlády. Dokument je prvým spoločným materiálom uvedených ministerstiev k zákonu č. 546/2010 Z.z.
Novinky v zverejňovaní zmlúv

Novinky v zverejňovaní zmlúv

29.4. 2011

Je množstvo spôsobov, ako sa obce a iné povinné osoby rozhodli riešiť otázku zákonného zverejňovania. Ak povinná osoba má webové  sídlo (www stránku) a je samostatná, má zároveň aj povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry. Ak webovú stránku nemá, zverejňuje len zmluvy v Obchodnom vestníku.
Zverejňovanie zmlúv objednávok a faktúr v malých obciach.

Zverejňovanie zmlúv objednávok a faktúr v malých obciach.

(23.3. 2011) V súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv objednávok a faktúr na webových stránkach samospráv vznikol problém pre malé obce, kde je jeden starosta a maximálne jeden zamestnanec.  Podľa zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám webovú stránku (webové sídlo) musia mať len mestá. Povinnosť zverejňovať spôsobom umožňujúcim hromadný prístup sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami.

Napíšte nám

Na Vašu otázku odpovieme do 48 hodín.

verify

* Tento údaj je povinný

WEBY GROUP, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, mesto, e-mail, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo dotazu. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Viac o Ochrane osobných údajov »